Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 януари 2015

Наречия за мяра и степен | dLambow

Наречия за  мяра и степен в английски език (English Adverbs of measure and degree)

 

Наречията за мяра и степен отговарят на въпросите

 • how much? — колко? и
 • to what extend? — до каква степен?

 

В изречението те обикновено стоят пред определяемата дума, която най-често е прилагателно или друго наречие.

Наречия за мяра и степен в английски език
Наречията за мяра и степен
 • little — малко, немного
 • much —  много
 • so —  така; също
 • almost —  почти
 • nearly —  почти, около
 • very —  много
 • too —  твърде
 • hardly — едва, едвали, с труд, ожесточено
 • scarcely —  едва
 • enough  —  достатъчно
 • quite — съвсем, напълно
 • rather —  доста, твърде, донякъде, до известна степен
 • a lot — много
 • a little, not much — немного
 • a tiny bit — съвсем малко
 • slightly — леко
 • sufficiently — достатъчно
 • absolutely — съвършено
 • least — най-малко

 

Примери:

 • He is very clever. — Той е много умен.
 • He drives too quickly. — Той шофира твърде бързо.
 • This room looks too dark. — Тази стая изглежда твърде тъмна.
 • The tea is too hot, I can’t drink it. — Чаят е твърде горещ и аз не мога да го пия.
 • We walked so far that we got tired. — Ходихме толкова далеч, че се уморихме.
 • I  hardly know him. — Почти не го познавам.
 • They are quite happy. — Те са напълно щастливи.
 • I  quite agree with you. — Аз съм напълно съгласен с теб.
 • The book is rather interesting. — Книгата е доста интересна.


 

enough

Само наречието enough — достаточно, обикновено стои след определяемата дума:
 • She speaks English well enough. — Тя говори английски доста добре.
 • The winter was cold enough. — Зимата е доста хладна.
Наречието enough  може да определя и съществително. В този случай, то може да стои както пред съществителното, така и след него:
 • Don't hurry, we have enough time (= time enough). — Не бързайте, имаме достатъчно време.

much

Наречието much — много се използва най-вече във въпросителни и отрицателни изречения:
 • Has she read much? — Тя много ли чете?
 • She doesn’t speak much about it. — Тя не говори много да това.

 

a lot (of), a great / good deal (of):

В утвърдителните изречения вместо much обикновено се употребява a lot (of), a great / good deal (of):
 • She has done a lot today. — Тя много направи днес.

much — little

В утвърдителните изречения наречията much — много и little — малко  се употребяват когато се определят от наречията very - много, too - твърде, so – така:
 • We  like her very much. — Тя много ни харесва.
 • He plays football too much. — Той играе футбол твърде много.
 • I  want to see him so much. — Толкова много искам да го видя.
 • You rest too little. — Вие почивате твърде малко.

Hardly, scarcely, any, ever,

Hardly и scarcely често се използват в съчетание с any, ever, съответствайки на «почти не»:
 • There were hardly (scarcely)  any people in the street. — На улицата почти нямаше хора.
 • I hardly (scarcely) ever see him. — Аз почти никога не го виждам.

nearly и almost

Наречията nearly и almost — почти, едва, не се използват само в утвърдителни изречения
 • I've  nearly (almost) finished my work. — Аз почти свърших работата.
 • It is  nearly (almost) 7 o’clock. — Сега е почти седем часа.

----------------

1 коментар:

 1. Наречията за мера и степен (much, little, very, too, just, so, enough, hardly, scarcely, nearly, almost и др.) могат да характеризират глагол, прилагателно или друго наречие.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: