19.01.2015 г.

Преходни глаголи ( English Transitive verbs).

Преходни глаголи (Transitive verbs).

В синтаксиса на английски език (English Syntax) преходни глаголи (Transitive verbs) са такива, които изразяват действие (action verbs), което произхожда от подлога и преминава върху един или няколко обекта (лица или предмети), към които е насочено действието. За разлика от непреходните глаголи, където такъв обект няма.
Забележка: 
Когато след преходен глагол за действие (action verb),  
не следва пряко допълнение, 
то такъв глагол се превръща в непреходен 
(виж по-долу).


 • Maria kicked Ivan under the table. — Мария срита (кого?) Иван под масата.
 • Ivan sees Marin. — Иван вижда (кого?) Марин.
 • You lifted the bag. — Ти вдигна (какво?) чантата.
 • You gives me the book. — Ти ми даваш (какво?) книгата.
 • The child broke the plate. — Детето счупи чинията.
 • The farmer grows potatoes. — Фермерът отглежда картофи.
 • Elvis sang ballads. — Елвис пя балади.


Употреба на преходните глаголи.

Преходните глаголи могат да се използват както в действителен залог, така и в страдателен залог.
 • I saw an interesting  film yesterday. — Вчера гледах (какво? - What?) интересен филм.
 • The girl is writing a letter. — Момичето пише (какво?) писмо.
 • She invited me to the concert. — Тя ме покани на концерт.

Преходните глаголи са няколко вида:

- еднопреходни (monotransitive) - 

когато действието се прехвърля върху пряко допълнение.
 • You lifted the bag. — Ти вдигна чантата.

- двупреходни (ditransitive) - 

когато действието се прехвърля както на пряко, така и на непряко допълнение.
 • You gives me the book. — Ти ми даваш книгата.

- трипреходни (tritransitive)

- би могло да се приеме, че има и трипреходни (tritransitive) глаголи, като в този случай:
 • Ivan traded Mary an apple for an orange

- двойно употребими (ambitransitive verbs)

- глаголи, които могат да се употребяват и като преходни и като непреходни, се наричат ambitransitive verbs (двойно употребими), като например глагола eat:
 • I eat. (в непреходна форма) и
 • I eat an apple. (в преходна форма с допълнение - an apple.
И двете изречения са граматически правилни.

Примери за преходни глаголи (Transitive verbs), v/t.

 • He opened the door. -  Той отвори  (какво?) вратата.
 • I walked the boy out of the room. -  Аз изведох (кого?) момчето от стаята.
 • She dropped her bag. - Тя захвърли (какво?) своята чанта.
 • He burned all his matches. - Той запали (какво?) всичките си кибритени клечки.
В изреченията, след преходните глаголи (Transitive verbs), като правило, следват съществителни (или местоимения), обозначаващи предмети, върху които се прехвърля действието. Тези съществителни (или местоимения) влизат в ролята на пряко допълнение към преходния глагол и отговарят на въпроса кого? (Whom?) или какво? (What?).
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

6 коментара:

 1. Преходните глаголи обозначават действие, което по своя смисъл се пренася върху някакъв предмет, който може да бъде изразен чрез пряко допълнение.
  The girl is writing a letter. - Момичето пише (какво?) писмо.
  He invited me to the concert. - Той (кого?) ме покани на концерт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преходни глаголи са тези, които изразяват действие, което непосредствено преминава на някакъв предмет, явление или лице. Това са глаголи, които имат при себе си пряко допълнение:
   - to see - виждам,
   - to give - давам,
   - to show - показвам,
   - to make - върша,
   - to find - намирам и др:
   Almost all metals conduct electricity. - Почти всички метали провеждат електричество.

   Изтриване
  2. Преходни глаголи (Transitive verbs) са тези, които изразяват действие, което е пряко насочено на определен предмет, явление или лице. Те имат при себе си пряко допълнение.
   He understood the question. – Той разбра (какво?) въпроса.
   I saw her 2 years ago. – Аз я видях преди две години.

   Изтриване
 2. Според това дали изискват допълнение, глаголите могат да се подразделят на:
  - Transitive verbs,
  - Intransitive verbs,
  - Ditransitive verbs.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Transitive verbs - преходните глаголи са такива, които изискват допълнение
   - The explosion sank the ship. - (Transitive)
   - I saw an elephant.

   Изтриване
 3. Преходните глагол могат да се класифицират по няколко различни начина и първият от тях е, че някои глаголи изискват допълнение, за да се завърши тяхното значение. (Аз мия ... - какво? Остава незавършена мисъл. Но "Аз мия чиния." - има допълнение и мисълта е завършена.). Ето сега подобен пример на английски език:
  ‘She read…’ Read what? ‘She read a story.’

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: