Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Преходни глаголи ( English Transitive verbs).

Преходни глаголи (Transitive verbs).

В синтаксиса на английски език (English Syntax) преходни глаголи (Transitive verbs) са такива, които изразяват действие (action verbs), което произхожда от подлога и преминава върху един или няколко обекта (лица или предмети), към които е насочено действието. За разлика от непреходните глаголи, където такъв обект няма.
Забележка: 
Когато след преходен глагол за действие (action verb),  
не следва пряко допълнение, 
то такъв глагол се превръща в непреходен 
(виж по-долу).


 • Maria kicked Ivan under the table. — Мария срита (кого?) Иван под масата.
 • Ivan sees Marin. — Иван вижда (кого?) Марин.
 • You lifted the bag. — Ти вдигна (какво?) чантата.
 • You gives me the book. — Ти ми даваш (какво?) книгата.
 • The child broke the plate. — Детето счупи чинията.
 • The farmer grows potatoes. — Фермерът отглежда картофи.
 • Elvis sang ballads. — Елвис пя балади.


Употреба на преходните глаголи.

Преходните глаголи могат да се използват както в действителен залог, така и в страдателен залог.
 • I saw an interesting  film yesterday. — Вчера гледах (какво? - What?) интересен филм.
 • The girl is writing a letter. — Момичето пише (какво?) писмо.
 • She invited me to the concert. — Тя ме покани на концерт.

Преходните глаголи са няколко вида:

- еднопреходни (monotransitive) - 

когато действието се прехвърля върху пряко допълнение.
 • You lifted the bag. — Ти вдигна чантата.

- двупреходни (ditransitive) - 

когато действието се прехвърля както на пряко, така и на непряко допълнение.
 • You gives me the book. — Ти ми даваш книгата.

- трипреходни (tritransitive)

- би могло да се приеме, че има и трипреходни (tritransitive) глаголи, като в този случай:
 • Ivan traded Mary an apple for an orange

- двойно употребими (ambitransitive verbs)

- глаголи, които могат да се употребяват и като преходни и като непреходни, се наричат ambitransitive verbs (двойно употребими), като например глагола eat:
 • I eat. (в непреходна форма) и
 • I eat an apple. (в преходна форма с допълнение - an apple.
И двете изречения са граматически правилни.

Примери за преходни глаголи (Transitive verbs), v/t.

 • He opened the door. -  Той отвори  (какво?) вратата.
 • I walked the boy out of the room. -  Аз изведох (кого?) момчето от стаята.
 • She dropped her bag. - Тя захвърли (какво?) своята чанта.
 • He burned all his matches. - Той запали (какво?) всичките си кибритени клечки.
В изреченията, след преходните глаголи (Transitive verbs), като правило, следват съществителни (или местоимения), обозначаващи предмети, върху които се прехвърля действието. Тези съществителни (или местоимения) влизат в ролята на пряко допълнение към преходния глагол и отговарят на въпроса кого? (Whom?) или какво? (What?).
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

6 коментара:

 1. tanita_tanch10:31 сл.об.

  Преходните глаголи обозначават действие, което по своя смисъл се пренася върху някакъв предмет, който може да бъде изразен чрез пряко допълнение.
  The girl is writing a letter. - Момичето пише (какво?) писмо.
  He invited me to the concert. - Той (кого?) ме покани на концерт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Джери-2310:01 пр.об.

   Преходни глаголи са тези, които изразяват действие, което непосредствено преминава на някакъв предмет, явление или лице. Това са глаголи, които имат при себе си пряко допълнение:
   - to see - виждам,
   - to give - давам,
   - to show - показвам,
   - to make - върша,
   - to find - намирам и др:
   Almost all metals conduct electricity. - Почти всички метали провеждат електричество.

   Изтриване
  2. Преходни глаголи (Transitive verbs) са тези, които изразяват действие, което е пряко насочено на определен предмет, явление или лице. Те имат при себе си пряко допълнение.
   He understood the question. – Той разбра (какво?) въпроса.
   I saw her 2 years ago. – Аз я видях преди две години.

   Изтриване
 2. Според това дали изискват допълнение, глаголите могат да се подразделят на:
  - Transitive verbs,
  - Intransitive verbs,
  - Ditransitive verbs.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Marin_Danch0v10:01 пр.об.

   Transitive verbs - преходните глаголи са такива, които изискват допълнение
   - The explosion sank the ship. - (Transitive)
   - I saw an elephant.

   Изтриване
 3. Преходните глагол могат да се класифицират по няколко различни начина и първият от тях е, че някои глаголи изискват допълнение, за да се завърши тяхното значение. (Аз мия ... - какво? Остава незавършена мисъл. Но "Аз мия чиния." - има допълнение и мисълта е завършена.). Ето сега подобен пример на английски език:
  ‘She read…’ Read what? ‘She read a story.’

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: