Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 януари 2015

Преходни глаголи | dLambow

 

Преходни глаголи в английски език (Transitive verbs in English).


Английските глаголи могат да бъдат класифицирани според различни критерии: те са правилни (work – worked – worked) и неправилни (speak – spoke – spoken), смислови (to read) и спомагателни (am reading), както и преходни и непреходни глаголи.  

Кои са преходни глаголи?

Преходните глаголи в английския език (transitive verbs - съкратено "v/t") са тези, след които е необходимо допълнение (object), нещо, върху което е насочено действието, в което, условно казано, то се опира, изтича или преминава (прави "преход"). Така се получава пълно, смислено изречение.

Следователно, в синтаксиса на английски език (English Syntax) преходни глаголи са тези, които изразяват действие (action verbs), което произхожда от подлога и преминава върху едно или няколко допълнения (лица или предмети), към които е насочено действието (за разлика от непреходните глаголи, където такова допълнение няма).

Забележка: Когато след преходен глагол за действие (action verb), не следва пряко допълнение, то такъв глагол се превръща в непреходен. Допълнението може да бъде пряко (direct object) и непряко (indirect object).

Преходни глаголи в английски език
Преходни глаголи

Примери на изречения с преходни глаголи

 • - She loves animals. - Тя обича животните.

(loves – преходен глагол, animals – допълнение)

 • - He ate a sandwich. - Той яде сандвич.

(ate - преходен глагол, sandwich – пряко допълнение)

 • - She bought him a drink. - Тя му купи питие.

(bought – преходен глагол, him - непряко допълнение, drink - пряко допълнение)

 • - We play tennis. - Ние играем тенис.

(play – преходен глагол, tennis – пряко допълнение)

 • - He reads his daughters stories. - Той чете приказки на дъщерите си.

(reads – преходен глагол, his daughter – непряко допълнение, stories – пряко допълнение)

Ето още примери, които може да се опитате сами да анализирате:

 • - Maria kicked Ivan under the table. — Мария срита (кого?) Иван под масата.
 • - Ivan sees Marin. — Иван вижда (кого?) Марин.
 • - You lifted the bag. — Ти вдигна (какво?) чантата.
 • - You gives me the book. — Ти ми даваш (какво?) книгата.
 • - The child broke the plate. — Детето счупи чинията.
 • - The farmer grows potatoes. — Фермерът отглежда картофи.
 • - Elvis sang ballads. — Елвис пя балади.Употреба на преходните глаголи.

Преходните глаголи могат да се използват както в деятелен залог (active voice), така и в страдателен залог (passive voice).

 • = I saw an interesting film yesterday. — Вчера гледах (какво? - What?) интересен филм.
 • = The girl is writing a letter. — Момичето пише (какво?) писмо.
 • = She invited me to the concert. — Тя ме покани на концерт.


Преходните глаголи са няколко вида:


- Еднопреходни (monotransitive)

Когато действието се прехвърля върху пряко допълнение.

 • = You lifted the bag. — Ти вдигна чантата.


- Двупреходни (ditransitive)

Когато действието се прехвърля както на пряко, така и на непряко допълнение.

 • = You gave me the book. — Ти ми даваш книгата.


- Трипреходни (tritransitive)

Би могло да се приеме, че има и трипреходни (tritransitive) глаголи, като в този случай:

 • = Ivan traded Mary an apple for an orange.


- Двойно употребими (ambitransitive verbs)

Глаголи, които могат да се употребяват и като преходни и като непреходни, се наричат ambitransitive verbs (двойно употребими), като например глагола eat:

 • = I eat. (в непреходна форма) и
 • = I eat an apple. (в преходна форма с допълнение - an apple.


И двете изречения са граматически правилни.

Примери за преходни глаголи (Transitive verbs), v/t.

= He opened the door. -  Той отвори  (какво?) вратата.
= I walked the boy out of the room. -  Аз изведох (кого?) момчето от стаята.
= She dropped her bag. - Тя захвърли (какво?) своята чанта.
= He burned all his matches. - Той запали (какво?) всичките си кибритени клечки.

Списък на английски преходни глаголи

В този списък са посочени най-често използваните английски преходни глаголи, заедно с примерно изречение и превод.

 • bring — He brought a puppy. — Той донесе кученце.
 • buy — Please, buy a cup of coffee for me. — Моля, купи ми чашка кафе.
 • cost — This car costs a lot of money. — Тази кола струва доста пари.
 • get — I want to get a ticket. — Искам да купя билет.
 • give — We give gifts at Christmas. — Ние раздаваме подаръци на Рождество.
 • leave — She leaves work at 6:30 in the evening. — Тя тръгва от работа в 6:30 вечерта.
 • lend — I lent him 10,000 dollars. — Дадох му назаем 10 хиляди долара.
 • make — Has he made a report yet? — Той подготви ли договора вече?
 • offer — She was offered a promotion. — Предложиха й повишение.
 • owe — He owes me 10,000 dollars. — Той ми дължи 10 000 долара.
 • pass — I will die if I don’t pass this test. — Ще умра, ако не издържа този изпит.
 • pay — We should pay the bills. — Трябва да плащаме сметки.
 • play — He often plays the guitar. — Той често свири на китара.
 • promise — I promised him to come to the party. — Аз му обещах да дойде на партито.
 • read — She never reads glossy magazines. — Тя никога не чете лъскави списания.
 • refuse — They refused to stay at our house. — Те отказаха да останат в нашата къща.
 • send — We send text messages to each other. — Ние си изпращаме текстови съобщения.
 • show — Show me your garden, please. — Покажи ми градината си, моля.
 • sing — Jane sings songs at karaoke. — Джейн пее песни в караоке.
 • teach — She teaches French. — Тя преподава френски.
 • tell — He told an interesting story. — Той разказа интересна история.
 • write — Jack writes e-mails every day. — Джак пише имейли всеки ден.


Преходни и непреходни глаголи - едновременно.

Някои глаголи могат да бъдат преходни и непреходни едновременно. Може дори да се каже, че повечето глаголи в английски език са преходни и непреходни, в зависимост от значението на глагола.

 • - They sing songs every Friday. - Те пеят песни всеки петък. 

(Тук: sing – преходен глагол)

 • - She sings to her children every night. - Всяка вечер тя пее на децата си. 

(Тук: sing – непреходен глагол)

 • - I study English. - Аз уча английски. 

(Тук: study – преходен глагол)

 • - He studies hard. - Той учи усилено 

(Тук: study – непреходен глагол)

 

В изреченията, след преходните глаголи (Transitive verbs), като правило, следват съществителни (или местоимения), обозначаващи предмети, върху които се прехвърля действието. Тези съществителни (или местоимения) влизат в ролята на пряко допълнение към преходния глагол и отговарят на въпроса кого? (Whom?) или какво? (What?).

----------------

6 коментара:

 1. Преходните глаголи обозначават действие, което по своя смисъл се пренася върху някакъв предмет, който може да бъде изразен чрез пряко допълнение.
  The girl is writing a letter. - Момичето пише (какво?) писмо.
  He invited me to the concert. - Той (кого?) ме покани на концерт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преходни глаголи са тези, които изразяват действие, което непосредствено преминава на някакъв предмет, явление или лице. Това са глаголи, които имат при себе си пряко допълнение:
   - to see - виждам,
   - to give - давам,
   - to show - показвам,
   - to make - върша,
   - to find - намирам и др:
   Almost all metals conduct electricity. - Почти всички метали провеждат електричество.

   Изтриване
  2. Преходни глаголи (Transitive verbs) са тези, които изразяват действие, което е пряко насочено на определен предмет, явление или лице. Те имат при себе си пряко допълнение.
   He understood the question. – Той разбра (какво?) въпроса.
   I saw her 2 years ago. – Аз я видях преди две години.

   Изтриване
 2. Според това дали изискват допълнение, глаголите могат да се подразделят на:
  - Transitive verbs,
  - Intransitive verbs,
  - Ditransitive verbs.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Transitive verbs - преходните глаголи са такива, които изискват допълнение
   - The explosion sank the ship. - (Transitive)
   - I saw an elephant.

   Изтриване
 3. Преходните глагол могат да се класифицират по няколко различни начина и първият от тях е, че някои глаголи изискват допълнение, за да се завърши тяхното значение. (Аз мия ... - какво? Остава незавършена мисъл. Но "Аз мия чиния." - има допълнение и мисълта е завършена.). Ето сега подобен пример на английски език:
  ‘She read…’ Read what? ‘She read a story.’

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: