Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Английско произношение (English Pronunciation) на звуци и букви от английската азбука и език.

Произношение (Pronunciation) в обучението по чужд език.

Важен аспект от изучаването на всеки език е усвояването на съответното произношение на звуци и букви по характерния за съответния език начин. Още по-важно е изучаването на английското произношение, тъй като то има някои съществени различия от българското.

Ако слушате български език от устата на чужденец, ще установите, че на моменти трудно го разбирате, основно заради неправилното произнасяне на някои от нашите характерни звуци. Същото важи и за нас, когато се опитваме да кажем нещо на чужденец на родния му език. Произношенията са важни, за да ни разбират и за да не даваме акцент или поне да не е толкова забележим.


Английско произношение (English Pronunciation).

Английското произношение си има определените трудности. За разлика от нашия език, където думите звучат така, както са написани, в английски език използват 48 звука, а латинската азбука има само 26 букви. Поради това е необходимо специално внимание да се обърне в правилното заучаване на тези звуци и съответно за техния правопис, като буквосъчетания. Почти винаги произнасянето на английска дума се различава от това, което е написано. Освен това, има английски думи, които се пишат по един и същ начин, но се произнасят различно в зависимост от контекста. А има и думи, които се произнасят по абсолютно един и същ начин, но има съвършено различно значение и се пишат по различен начин.

Транскрипция на думите в английските речници.

Поради тези причини е прието във всеки английски речник да се дава и неговото произношение, като транскрипцията се изписва в квадратни скоби [хххх]. Така, всеки който изучава английски език и срещне непозната дума, е длъжен най-напред да се справи както с нейния правопис, така и с правилното й произношение в съответствие с изписаните транскрипционни знаци (тях също трябва да ги познавате, понеже в голямата си част те са различни от буквите в азбуката им). Без това е невъзможно обучението по английски език. Много често, просто трябва да запомняте как се пише и как се чете една дума по метода на многократното повторение и изписване.

Правила за английско произношение (English Pronunciation).

Въпреки това, съществуват редица правила за английско произношение, четене и писане, които трябва да се знаят, макар че има и огромен брой изключения от тези правила. И изобщо, за правилно английско произношение, е необходимо да се започне с работа с всеки отделен английски звук до пълното му усвояване. При това, обърнете внимание, че има значение и интонацията при оформянето на английско изречение. Кои членове на изречението са под ударение, кои не са, а също и други фонетични особености. В добавка, с времето е добре да се научите да разпознавате британското и американското произношение (Pronunciation).
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

16 коментара:

 1. В английското произношение (English Pronunciation) съчетанието от съгласни букви "ph" - [f] се среща предимно в думи, които са образувани от древно гръцки корени, като например:
  photograph - фотография
  physics - физика
  telephone - телефон
  prophet ['profit] - пророк

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За английски език са характерни в произношението някои дифтонги (ди - два, фтонг - звук), които са неделими звуци, т.е. произнасят се като един звук, а не на съставните им звуци и в това се състои разликата им от останалите звукосъчетания (т.е. не всеки два съседни звука са дифтонг). Първата част на дифтонга е неговото "ядро" и се произнася ясно, а втората част представлява приплъзване в посока към втория звук и е нещо като опашка.

   Изтриване
 2. Джери-239:57 пр.об.

  Pronunciation или Произношение на буквата "w" пред буквосъчетанието "ho" - не се произнася. Също не се произнася и пред съгласната "r".
  who [hu:] - кой
  whom [hu:m] - кого
  whose [hu:z] - чий
  whole [houl] - цял
  wreck [rek] - крушение
  write [rait] - пиша
  wrist [rist] - китка (на ръка)
  wrong [ro?] - неправилен

  ОтговорИзтриване
 3. Огнянов-74:05 пр.об.

  Съчетаването на гласните "ow" дава като правило двоен звук (дифтонг), който се произнася [au].
  how [hau] - как
  town [taun] - град
  now [nau] - сега
  cow [kau] - крава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Микото3:53 пр.об.

   С английското произношение не е лесно. Да вземем думите "bowl" и "snow", в които се произнася [ou] и разлика може да се направи. Но също има "row" [rau] със значение на "Шум" и пак "row" [rou] - със значение на "ред". Същото е положението и с "bow". Има едно "bow" [bau] със значение на "поклон" или на "покланям се" като глагол. Има друго "bow" [bou] със значение на "лък, но и друга разновидност като "лък за цигулка". Затова учете внимателно и проучвайте смисъла в речника.

   Изтриване
 4. Органите на речта у всички народи са устроени еднакво, но във всеки език си има свои особености в звуковия строеж и свои си начини на произнасянето на звуците и фразите. Според езика има специфичен начин на използване на органите на речта и специфични особености в интонацията при произнасяне на изреченията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Повечето английски гласни звуци се произнасят с плоско положение на устните, т.е. устните са леко изтеглени встрани, не се окръглят и не изпъкват. Например:
   [ pen ] pen
   [ si:v ] sieve
   [ kout ] coat

   Изтриване
 5. За разлика от български език, при произнасяне на звучните съгласни в английски език в края на думите и пред глухи съгласни, те не бива да се заглушават, затъмняват и обеззвучават. Звучността и глухостта в тези случаи са смислоразличителна черта. С други думи, ако не произнесете даден звук правилно, това може да промени смисъла на думата и на казаното от Вас (да не говорим за по-малкото зло - диалекта). Например:
  bad (лош) - bat (прилеп)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Досьо-26:46 пр.об.

   В допълнение на горното правило: Английските глухи съгласни в края на думите се произнасят много енергично. Звучните съгласни се произнасят по-малко енергично, особено в края на думите. Тези правила за произнасяне са различни от българските и затова трябва да им обръщаме достатъчно внимание, особено ако искаме да се научим да говорим без акцент.

   Изтриване
 6. Досьо-29:35 пр.об.

  Повечето английски процепни и процепно-устни съгласни [ t, d, n, l, s, z] се образуват при докосване на края на езика с алвеолите: Например:
  [ tin ] tin - тенекия,
  [ dei ] day - ден,
  [ leit ] late - късно,
  [ neim ] name - име.

  ОтговорИзтриване
 7. В произношението на английски език може отчетливо да се различи напрегната артикулация на едни гласни звуци и ненапрегната и кратка на други. Например:
  [ nit - ni:t ]
  [ luk - lu:z ]
  [ kam - ka:m ]

  ОтговорИзтриване
 8. В български език, може да се каже, че няма разлика между дълги и кратки гласни звуци, докато в английски език такава разлика има и тя е съществена за английското произношение. Дългите гласни се произнасят напрегнато и провлачено, докато късите - ненапрегнато и кратко:
  [ u - u: ]
  [ i: - i ]

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. silondreta6:24 пр.об.

   Дължината на произношение на английските гласни се обозначава в транскрипцията с двоеточие след съответната гласна. Това е важно, защото фактора дължина-краткост води до това да се различават една от друга дума в английски език. Например:
   [ ful ] пълен - [ fu:l ] глупак,
   [ liv ] живея - [ li:v ] напускам,
   [ kat ] режа - [ ka:t ] талига.

   Изтриване
  2. В български език може да се каже, че дължината и краткостта при произнасянето на гласни звуци не носи смислово различително значение. Иначе, в английски език, различните звуци могат да се противопоставят по:
   - дължина-краткост,
   - глухота-звънкост,
   - твърдост-мекост и др. признаци.
   Тези особености на английското произношение трябва добре да се заучават най-малкото за да се намали акцента при говорене, но често от тях зависи и смисъла на отделните думи.

   Изтриване
 9. Освен останалите, съществуват и гласни звуци + дифтонги, а също и трифтонги - тройни звуци, които се произнасят като един цялостен и неразделен звук. Такива са, например:
  - [aiə],
  - [auə].
  В български език няма подобни звуци. Звукосъчетанията ой, ай, ей и др. подобни са съчетания от два звука и се произнасят като такива, за разлика от дифтонгите и трифтонгите, където имаме слято и цялостно произнасяне на звука.

  ОтговорИзтриване
 10. юри.гергиев3:19 пр.об.

  В английски език се срещат звуци, които ги няма в български език и затова на тях трябва да се обърне по-специално внимание, за да се избегне силния акцент при говорене. Такива са [ θ, ð ]. Например:
  [ θik ] thick - гъст
  [ θin ] thin - тънък
  [ ðei ] they - те
  [ ðis ] this - това

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: