Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Сложно изречение (The Composite Sentence)=

Сложно изречение (Composite Sentence).

В английски език, освен просто изречение с неговите си разновидности, има и сложно изречение със свои си разновидности. Сложно е това изречение, което се състои от две или повече прости изречения, съединени в едно цяло по смисъл и интонация, които изразяват една сложна мисъл. По такъв начин, сложните изречения съдържат винаги по две или повече граматични основи.

Сложно съставно изречение със съюзно свързване.

 • The signal was given, and the steamer moved slowly from the dock. - Сигналът беше даден и параходът бавно се отдели от пристана.

Сложно съставно изречение с безсъюзно свързване.

 • The signal was given; the steamer moved slowly from the dock. - Сигналът беше даден; параходът бавно се отдели от пристана.

Сложно подчинено изречение.

 • He thought that the train arrived at 6.15 - Той мислеше, че влака пристига в 6,15 часа.Какво е "Simple Clauses"?

Простите изречения, които са самостоятелни и не влизат в състава на сложни изречения, са - Simple Sentences. А когато същите прости изречения вече влизат в състава на сложно изречение, то тогава в английски език те имат специалното наименование - Simple Clauses. А като цяло сложните изречения имат обобщаващото название (Composite Sentence).

Simple Sentence: 

 • The game was close — Играта беше равна.

Simple Clauses: 

 • The game was close, and its outcome was not obvious. — Играта беше равна и нейният изход не беше очевиден.

Налични издания по английски език - за българи:


Видове сложни изречения.

    Сложно съставно - Compound Sentences

 •     - Съюзни
      - Безсъюзни

    Сложно подчинено - Complex Sentences

 •     Главно - Principal/Independent/Main Clause
 •     Подчинено изречение - Dependent/Subordinate Clause
        - Подложни подчинени изречения - Subject Clauses
        - Сказуемни подчинени изречения - Predicate Clauses
        - Допълнителни подчинени изречения - Noun/Nominal/Substantive Clause
        - Определителни подчинени изречения - Attributive clause
            = Описателно определителни подчинени изречения - Descriptive Clauses
            = Ограничително определителни подчинени изречения - Limiting Clauses
        - Апозитивни подчинени изречения - Appositive Clauses
        - Обстоятелствени подчинени изречения - Adverbial Clauses
            = За място - Adverbial Clauses of Place
            = За начин на действие и сравнение - Adverbial Clauses of Manner and Comparison
            = За време - Adverbial Clauses of Time
            = За причина - Adverbial Clauses of Cause
            = За цел - Adverbial Clauses of Purpose
            = За следствие или резултат-Adverbial Clauses of Result
            = За отстъпка - Adverbial Clauses of Concession
            = За условие - Adverbial Clauses of Condition

https://forex17.blogspot.com/

    Условни изречения (Conditional Sentences)

 •     Нулево условие - Zero Conditional
 •     Първо уславие - First Conditional
 •     Второ условие - Second Conditional
 •     Трето условие - Third Conditional
 •     Смесени условия - Mixed Conditional

Свързване на простите изречения в състава на сложните.

Има два начина за свързване на простите изречения, които влизат в състава на сложно изречение:
 • - Съюзно,
 • - Безсъюзно.

Безсъюзно свързване на изречение.

 • Love me, love my dog. - Обичай ме, обичай и моето куче.
  A man is known by the company he keeps. - Човек се познава по приятелите, които има.
  When he heard the bell, he grabbed his books and ran. – Когато той чу звънеца, грабна книгите си и побягна.

Съюзно свързване на изречение.

 • It never rains but it pours. - Не просто вали, а се лее (като порой).
 • He laughs best who laughs last. - Най-добре се смее, който се смее последен.
 • The door opened and two men came in. – Вратата се отвори и влязоха двама мъже.
Това е основната информация по темата за сложно изречение (The Composite Sentence), неговите видове и разновидност, придружени с показателни примери. Всеки от видовете и подвидовете сложни изречения ще бъде разгледан в подробности в самостоятелни теми.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. тончето11:29 пр.об.

  В първо приближение, сложните английски изречения могат да се разделят на два вида:
  - сложно съставни (Compound Sentence),
  - сложно подчинени (Complex Sentence).
  Последните се делят на:
  - главно изречение (Main Clause),
  - подчинено изречение (Dependent Clause).
  А последните биват:
  - обстоятелствени (Adverbial Clause),
  - относителни (Relative Clause),
  - номинални (Nominal Clause).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: