Translate

---------------------------------------------------------------------------------

18 октомври 2015

Форми за допълнение | dLambow

 

Форми за изразяване на допълнение в английски език (Forms of the English object)

 

Английско допълнение (The Object).

Както знаем, английското допълнение (The Object) е второстепенна част на изречението, която обозначава лице или предмет:

 • - върху които е извършено някакво действие,
 • - с когото е свързано някакво действие,
 • - по отношение на който се проявява някакъв качествен признак.

Форми на английското допълнение
Английско допълнение

Форми на допълнение в английски език.

Има много и различни начини, с които едно допълнение в английски език може да бъде изразено. Ето основните от тях:


Съществително:

 • I saw an interesting film yesterday. - Аз гледах интересен филм вчера.

Местоимение:

 • You know them all. - Ти ги знаеш всичките.

Инфинитив:

 • We plan to go to the country on Sunday. - Ние планираме да заминем на село в неделя.

Герундий:

 • I like playing the piano. - Аз обичам свиренето на пиано.

Синтактичен комплекс с инфинитив:

 • I will let you know if he comes. - Аз ще ти дам да разбереш, ако той дойде.
 • Me planned for us to meet after classes. - Ние планираме (за себе си) да се срещнем след занятията.

Синтактичен комплекс с герундий:

 • I rely on your keeping the promise. - Аз разчитам, че ти ще удържиш обещанието си.

Синтактичен комплекс с причастие:

 • I saw him preparing to go. - Аз го видях, приготвяк се да си ходи.
Това е основната информация по темата за формите на английското допълнение (Forms of object) и начините на неговото изразяване в английски език, заедно с конкретни примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: