Translate

---------------------------------------------------------------------------------

12 октомври 2015

Индивидуализиращи определения | dLambow

Индивидуализиращи определения в английски език

 

Индивидуализиращо определение

Ролята на всяко индивидуализиращо определение в английски език е да конкретизира даден предмет, изтъквайки го пред всички останали.
 • I liked the film that I saw yesterday. - Аз харесах филма, който гледах вчера.                  

Индивидуализиращи определения в английски език
Индивидуализиращо определение

Тук определението е "that I saw yesterday". Значи става дума не за всички филми, които сме гледали, а за онзи, който сме гледали вчера. Т.е. това е индивидуализиращо определение.

 

Използване на индивидуализиращи определения.

По този начин, индивидуализиращите определения служат като индивидуализиращ признак, отличаващ дадено лице(а), предмет(и) или събитие(я) от всички други подобни от същия клас.
 

 При наличието на този вид определения, съществителното се използва (членува) с определителен член. • There is the man who came here  yesterday. - Ето човека, който идва тук вчера.
 • The telegram brought by the secretary was very important. - Телеграмата, донесена от секретаря, беше много важна.
 • The walls of my room are painted blue. - Стените на моята стая са боядисани в синьо.
 • I have lost the key to my room. - Аз загубих ключа от моята стая.
 • The apples on that tree are quite ripe. - Ябълките на това дърво са доста узрели.               

Моля, обърнете внимание, че не бива да се използва местоимението "that" пред съществителни, които имат пред себе си индивидуализиращо определение, вместо члена "the", макар че в български език това е допустимо.
 • Неге is the student (а не: that student) I told you about. - Ето студента, за който ти говорих.
Това е основната информация по темата за индивидуализиращите определения и тяхната роля в английските изречения, придружени с подходящи примери.

----------------

2 коментара:

 1. Ето още примери с индивидуализиращи определения:
  There is the man who came here yesterday. - Това е човека, който идва вчера тук.
  I have lost the key to my room. - Аз загубих ключа, който е за моята стая.

  ОтговорИзтриване
 2. Още примери:
  The telegram brought by the secretary was very important. - Телеграмата, донесена от секретарката, беше много важна.
  The walls of my room are painted blue. - Стените в моята стая, са боядисани в синьо.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: