Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Притежателен предлог "of" (Preposition of Possession "of").

Предлог "of" (Preposition "of").

От всички английски притежателни предлози (Prepositions of Possession) предлога за притежание "of" е най-разпространен и известен. Използва се със съществителни, които обозначават както одушевен, така и неодушевен предмет. Например:
 • the roof of that building – покривът на тази сграда.
 • the wall of the room – стената на стаята.
Както може да забележите, предлогът "of" стои пред съществителното с всичките му определители.
 • This is the dictionary of our teacher. - Това е речника на нашия учител.

Използване на предлога "of" (How to use “of” preposition?).

Предлога "of" може да се използва за обозначаване на:

- един обект от дадена група.

 • One of your children has broken my window. - Едно от Вашите деца е счупило прозореца ми.

- състав на материал.

 • Such huts are made of clay. - Такива хижи са направени от глина.

- притежание, част от нещо.

 • The leg of the table is broken. - Кракът на масата е счупен.
 • the voice of the girl - гласът на момичето,
 • a dress of blue silk - рокля от синя коприна,
 • a bottle of milk - бутилка (с) мляко.Приложения на “of” preposition в английски език.

Многобройни са приложенията на “of” preposition в английски език. Ето най-характерните от тях.

Принадлежност или владение на нещо (често с притежателен падеж -'s):

 • the garden of my neighbour - градината на съседа ми,
 • the nest of the bird - гнездото на птицата,
 • the owner of the house - собственика на къщата.

Авторство.

 • the stories of/by Rudyard Kipling - разкази от Ричард Киплинг,
 • the phonograph of Edison - фонографа на Едисон,
 • the radio of Popov - радиото на Попов.

Съвместна употреба.

 • He is a friend of Ivan's. - Той е приятел (един от приятелите) на Иван.
 • This is a play of Shaw's. - Това е пиеса (една от пиесите) на Шоу.
 • Is he a friend of your father's? - Той приятел (един от приятелите) на Вашия баща ли е?

Налични издания по английски език - за българи:


Родствени, приятелски, делови връзки.

Изразяват се чрез съществително в общ падеж + of + притежателно местоимение в независима (абсолютна) форма.
 • This pupil is a friend of his. - Този ученик е негов приятел (един от неговите приятели).
 • He is a friend of ours. - Той е наш приятел (един от нашите приятели).
 • It's no business of yours. - Това не е твоя работа. Това не Ви касае.

Съставна част от нещо.

 • the roof of the house - покрива на къщата,
 • the leg of the table - крака на масата,
 • a big body of water - голям басейн с вода.

Количествена характеристика.

 • a ship of 700 tons  - съд (кораб) с вместимост 700 тона,
 • a family of eight - осемчленно семейство.

Възраст.

 • a woman of forty - жена на 40 години.

Състав, съдържание или структура.

 • a collection of pictures - колекция от картини,
 • a book of poems - книга със стихове,
 • a bunch of keys - връзка с ключове,
 • the structure of the atom - структурата на атома,
 • the structure of society - структурата на обществото.

Миризма, вкус.

 • The room smelled of mice. - Стаята миришеше на мишки.
 • Here is a smell of cooking/gas/fresh paint. - Тук мирише на готвено / газ / прясна боя.
 • There is a smell of corruption/treachery here. - Мирише на корупция / предателство.

Звание, титла.

 • Doctor of Medicine - Доктор по медицина,
 • Master of Arts  - Магистър по изкуствата.

Направление, разстояние, отдалеченост.

 • to the south of London - в южен Лондон,
 • a mile east of the port - една миля на изток от пристанището,
 • My house is within (in) walking distance of the school. - Къщата ми е на разстояние една разходка от училището (може лесно и бързо да се стигне пеша).

Название на месеците.

 • the first of May - първи май,
 • the second of June - втори юни.

Приложение (определение, изразено със собствено съществително).

 • the city of Dublin - град Дъблин,
 • the month of May - месец май.

Съдържание, напълненост.

 • full of water - пълен с вода,
 • full of energy - пълен с енергия,
 • plenty of time - много време,
 • the love of a mother - майчина любов.

Това е основната информация по темата за притежателен предлог "of" (Preposition of Possession "of") и случаите на неговата употреба в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: