Translate

---------------------------------------------------------------------------------

14 октомври 2015

Предложна група | dLambow

Предложни групи (The Prepositional Phrases)

 

Предложна група

По правило предложната група е словосъчетание, чийто главен/централен елемент е предлог (a preposition), наричан още "глава на фразата" - (a head of the phrase) последван от някакво допълнение (a prepositional complement).
 • They walked -up the stairs.
 • Georgy ate -in the kitchen.
 • She walked -around his desk.
 • Ivan could see her -in the room.

Предложни групи
Предложна група

Примери за предложни групи.

Предлог - Допълнение:
 • next to - the table
 • with - me
 • after - running more than 20 kilometers a day
 • about - what we shall do

Видове допълнения към предлога в предложната група.

Допълненията към предлога в предложната група могат да бъдат изразени по различни начини, като например с:


Именна група (a noun phrase):

 • - "next to the table" (до масата);
 • - "with me" (с мен);
 • - "about what we shall do" (за това, какво ще правим).

Герундийна група (a gerund phrase):

 • - "after running more than 20 kilometers a day" (след пробягването на повече от 20 км дневно).

Помощно определително изречение (a relative clause):

 • - "from what I know" (от това, което ми е известно - доколкото ми е известно).


Функции на предложните фрази.

Използваните в английското изречение предложни фрази, могат да изпълняват различни функции, като например на съществителни, наречия, прилагателни.

Пример със съществителни.

 • He decided to go away accidently.
В това изречение предлога е думата "to", показваща кога или в какво състояние е преминало съществителното.

Примери с наречия.

 • She found the coin on the desk.
Предлогът "on" в дадения случай показва отношение в пространството между монетата и масата. Предложната фраза "on the desk" изпълнява ролята на наречие, посочващо къде е намерена монетата.
 • His friend lived beyond the city.
В дадения случай, предлога е думата "beyond", която говори за мястото, където е живеел приятеля. Предложната фраза "beyond the city" изпълнява ролята на наречие.

Adpositional phrases.

Когато говорим за Предложна група (The Prepositional Phrase), трябва да изясним, че това е по-тясно понятие от понятието "Adpositional phrases" - синтактична категория, която обхваща три вида фрази:

Prepositional phrases - предложни фрази.

 • Stefan walked on top of the building.

Postpositional phrases - послеложни фрази (от послелог),

 • the crisis "two years ago",
 • sleep "the whole night through".

Circumpositional phrases - фрази, които са комбинация от първите две.

 • "From now on", he won't help.
 • "For the sake of friendship, you should do it." = around the friendship sake should you it do.

По този начин, Adpositional phrases съдържат "an adposition", което е общото наименование на трите лингвистични категории:
 • - preposition (предлог),
 • - postposition (послелог),
 • - circumposition (предлог / послелог).
И това е главата на фразата, към която обикновено се прикрепва допълнение под формата на именна фраза (a noun phrase). В английски език, предложните фрази намират най-широко приложение, докато останалите два имат сравнително ограничено приложение.

Това е основната информация по темата за предложната група (The Prepositional Phrase) и начините за използването й в английски език, както и разяснения за по-обобщеното понятие "Adpositional phrases" и неговите разновидности.

----------------

2 коментара:

 1. Предложната група (prepositional phrase) е словосъчетание, чийто главен елемент е предлог.
  Предлог - Допълнение:
  next to - the table,
  with - me,
  after - running more than 20 kilometers a day,
  about - what we shall do.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Допълнението към предлога може да бъде изразено чрез именна група:
   "next to the table" (в съседство с масата);
   "with me" (с мен);
   "about what we shall do" (за това, какво ще правим).

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: