Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

20.10.2015 г.

Класифициращи определения.

Класифициращо определение.

Класифициращото определение в английски език не конкретизира даден предмет, а обратното - лишава го от индивидуални признаци и го определя към даден клас предмети, т.е. може да бъде наречено и "обобщаващо определение".
  • A letter which is written in pencil is difficult to read. - Писмо, което е писано с молив, е трудно за четене.
  • Vessels built for the transportation of oil are called tankers. - Плавателните съдове, построени за превоз на нефт, се наричат танкери.
  • A rectangle with equal sides is called a square. - Правоъгълник с равни страни се нарича квадрат.

Използване на членуване при класифициращите определения.

Употребата на един или друг член зависи от различни фактори, като един от важните е вида на определението, което се използва пред съществителното. При наличието на класифициращо определение, съществителното в единствено число се използва с неопределителен член, а в множествено число - без член.

Ако съществителното е в единствено число.

  • A device designed for automatic data processing is called a computer. – Прибор, предназначен за автоматична обработка на данни, се нарича компютър.
В този пример, съществителното "device" има към себе си определение "designed for automatic data processing", което посочва клас (род, вид) предмети. Следователно, то има класифициращ (обобщаващ) характер, намира се в единствено число и затова съществителното "device" е употребено с неопределителен член.
  • A letter sent by registered post is delivered in the first place. – Писмо, изпратено с препоръчана поща, се доставя с предимство.
В този пример, съществителното "letter" има определение "sent by registered post", което го класифицира (обобщава) като клас (род, вид) предмети, а не като название на конкретно писмо.

Ако съществителното е в множествено число.

Друг е случая, ако съществителното е поставено в множествено число - тогава не се използва никакво членуване (нулев член).
  • Letters which are written in pencil are difficult to read. – Писма, които са написани с молив, са трудни за четене.
В този слумай, съществителното "letters" има към себе си класифициращо определение "which are written in pencil", превръщайки го в клас предмети. Но съществителното е в множествено число и затова е използвано без член. Това е основната информация по темата за класифициращите определения в английски език, които могат да се нарекат и обобщаващи определения, както и правилата за членуване на съществителните, които са определени с класифициращо определение.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

  1. Употребата на един или друг член зависи от различни фактори, важно от които е вида на определението, което се използва със съществителното. Такива определения са класифициращите.

    ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.