Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 октомври 2015

Предложно допълнение | dLambow

 

Предложно допълнение (The Prepositional Object)

 Английските косвени или непреки допълнения се подразделят на:
 • - предложни допълнения,
 • - безпредложни допълнения.
 

Предложни допълнения (Prepositional Objects).

Предложно допълнение в английски език се въвежда с помощта на предлог (for / to / about / of / on) и представлява второстепенна част на английското изречение, от групата на допълненията (The Objects).

Предложни допълнения
Предложно допълнение

Предложното допълнение се образува и изразява чрез съчетание от предлог със:

 • - съществително,
 • - местоимение или
 • - герудний.

 • I’ve read a book about animals. - Аз прочетох книга за животни.
 • I’ve heard of this man. - Аз съм слушал за този човек.
 • I've read a book about animals. - Чел съм книга за животните.
 • I've heard of this man. - Чувал съм за този човек. 
 • That doesn't depend on me. - Това не зависи от мен.
 • I think of going away tomorrow. - Аз мисля да замина утре.

Отговаря на въпросите: 

 • "about whom?" - "за кого?", 
 • "about what?" - "за какво?", 
 • "with whom?" - "с кого?", 
 • "for whom?" - "за кого?",
 •  "with what?" – "с какво?".

Използване на косвено/непряко предложно допълнение.

Предложното косвено допълнение е известно още като допълнение с предлог и се използва след много глаголи и прилагателни. Има различни начини то да бъде изразено.

Чрез съществително име.

 • We went there with the teacher. - Ние отидохме там с учителя.
 • Let’s talk about the film. - Хайде да поговорим за филма.

Чрез местоимение с предлог.

 • I looked at him. - Аз погледнах към него.
 • He spoke to me yesterday. - Той говори с мен вчера.

Чрез герундий с предлог.

 • She earns her living by teaching. - Тя си изкарва прехраната чрез преподаване.
При наличие в изречението на пряко допълнение, предложното коствено допълнение стои след прякото.
 • I have received a letter from my father. - Аз получих писмо от баща си.
Това е основната информация по темата за непряко/косвено предложно допълнение (The Prepositional Object), придружена с някои случаи на употреба и конкретни примери в английски език.

----------------

3 коментара:

 1. Предложно допълнение (The Prepositional Object) за разлика от прякото и косвеното, се свързва с глагола или с прилагателното, към които се отнася, с помощта на предлог. Много глаголи могат да приемат едновременно пряко и косвено допълнение.

  ОтговорИзтриване
 2. Обикновено прилагателните приемат само едно предложно допълнение, което се поставя след косвеното и прякото допълнение, а при тяхното отсъствие - след глагола-сказуемо:
  We congratulated him on his success. - Ние го поздравихме с успеха му.
  ("го" – пряко допълнение; с успеха – предложно допълнение)
  I must speak to you at once. - Аз трябва да говоря с теб веднага.

  ОтговорИзтриване
 3. В изречението I’ve read a book about animals. "about animals" не е предложно допълнение, а е елемент на phrasal (не на clausal) structure, работи като postmodifier в noun phrase, която NP вече като елемент на clause e пряко допълнение за глагола read.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: