Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Дясно определение (Postpositional Attribute).

Дясно определение (Postpositional Attribute).

Както стана дума вече в темата за английските определения, основно има два вида такива - ляво (Prepositional Attribut) и дясно (Postpositional Attribut). Дясното определение е това, което се поставя след определяемата дума (съществително или местоимение).

Начини за изразяване на дясно определение.

В английски език има множество различни начини да се изрази дясно определение в изречението. Такива са използването на израз с причастие, съществително с предлог, инфинитив, герундий с предлог.Израз, съдържащ причастие.

 • Where are the goods bought at the auction yesterday? - Къде са стоките, купени вчера на аукциона?
 • The film released last month was a great success. - Филмът, пуснат на екрен предишния месец, имаше голям успех.
 • The fence surrounding our garden wants mending. - Оградата, около нашата градина, се нуждае от ремонт.

Налични издания по английски език - за българи:


Съществително с предлог.

 • The car of my friends is around the corner. - Колата на моите приятели е зад ъгъла.
 • The house of my parents is situated on the outskirts of the town. - Къщата на моите родители е разположена в покрайнините на града.
 • A book of poetry. - Книга с поезия.

Инфинитив.

 • I have a dream to become an astronaut. - Аз имам мечта да стана космонавт (астронавт).
 • There are many examples to illustrate the rule. - Съществуват много примери, поясняващи правилото.
 • It was the signal to stop. - Това беше сигнал за спиране.


Герундий с предлог.

 • We had no hope of seeing him again. - Ние нямахме надежда да го видим отново.
 • I like the idea of writing to him. - Харесва ми идеята да му пиша.
 • Ten ways of getting acquainted with men. - Десет начина за запознанство с мъже.
 • The capacity for doing work. - Способността за вършена на работа.
Това беше основната информация по темата за дясно определение (Postpositional Attribute) в английски език и разновидностите по неговото изразяване, заедно с конкретни показателни примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

2 коментара:

 1. Монти9:35 пр.об.

  Постпозитивните определения се поставят непосредствено след определяемото съществително, като могат да бъдат изразени по различни начини - съществително с предлог, съществително с приложение, герундий, инфинивит и др. начини.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дари-Петк10:23 пр.об.

   Postpositive Adjectives - Десните определения заемат позиция непосредствено след съществителното, особено в някои официални изрази:
   - the Governor General,
   - the Princess Royal,
   - times past.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: