Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Условни изречения (Conditional Sentences).

Кои са условни изречения (Conditional Sentences)?

За да няма объркване, отначало трябва да уточним терминологията и да изясним кои са условни изречения (Conditional Sentences) и кои са Обстоятелствени подчинени изречения за условие-Adverbial Clauses of Condition?

Условно изречение (Conditional Sentence) е вид сложно подчинено изречение (Complex Sentences) - третия вид английско изречение, като другите два вида са просто и сложно съставно. От своя страна сложно подчиненото изречение се състои от две изречения, наричани Clauses в английски език (а ако са отделни, самостоятелни прости изречения, те се наричат Sentences). Едното от двете изречения е
 • Главно - Main Clause, а другото е 
 • Подчинено изречение - Dependent Clause.Така, и сега, като уточнихме терминологията, можем да кажем, че английските условни изречения са вид сложни подчинени изречения, в които имаме обстоятелствено подчинено изречение за условие от типа "ако ..., то ...", като подчиненото изречение, започващо с условието "ако" - "If" обикновено е на първо място, а главното изречение, в което е изразено следствието, настъпило от дадените условия, е второ.
 • If I had a lot of money, I would buy a whole library. - Ако имах много пари, бих купил цялата библиотека.

Условно наклонение.

Условните изречения имат много общо с английското условно наклонение и неговите разновидности. Условията и следствията в условното изречение, могат да имат отношение към всички английски времена - минало, настояще, бъдеще. По-голямата част от условните изречения свързват двете си части със съюза "Ако" – "If" и се разделят със запетая само ако подчиненото изречение е преди главното.

Налични издания по английски език - за българи:


Видове условни изречения.

Както стана вече ясно, това са вид изречения, които се използват, за да изразят действие, което би се случило при изпълнението на някакво условие. Съотнесени към условното наклонение, тук могат да възникнат пет различни ситуации, от които се пораждат пет вида английски условни изречения.

Нулево условие (Zero Conditional).

Това са неизбежни събития в настоящето, по следната схема (present simple + present simple).
 • If you heat ice, it melts. - Ако нагряваш лед, той се топи.

Първо условие (First Conditional).

Това е реално събитие в бъдещето, по следната схема (present simple + future simple).
 • If you study hard, you will pass the exam. - Ако учиш здраво, ти ще вземеш изпита.

Второ условие (Second Conditional).

Това е малко вероятно събитие в бъдещето, по следната схема (past simple + would do).
 • If I knew his address, I would write to him. - Ако знаех неговия адрес, аз бих му писал.

Трето условие (Third Conditional).

Това е нереално събитие в миналото, по следната схема (past perfect + would have done).
 • If you had driven slowly, the police wouldn’t have stopped you. - Ако ти беше карал бавно, то полицията нямаше да те спре.

https://voda3.blogspot.com/

Смесени условия (Mixed Conditional).

Това е смес от изброените вече видове условни изречения, които се съчетават в рамките на едно изречение, по следната схема (главно изречение – would + Infinitive / Infinitive Perfect; подчинено изречение – Past / Past Perfect Subjunctive).
 • If Maria had had a dog last spring, she would spend many hours in the open air now. – Ако Мария беше имала куче миналата пролет, то тя би прекарвала много часове на чист въздух сега.
В този случай, условието има отношение към миналото, а следствието е привързано към настоящето.
 • If Maria had a dog, she would have spent many hours in the open air. – Ако Мария имаше куче, тто тя щеше да прекарва много часове на свеж въздух.
Тук условието не се отнася към точно определено време, а следствието намира своите корени в миналото.

В условните изречения, оформени в условно наклонение, се използват в подчинените изречения синтетични (прости) форми на Subjunctive I, а в главните изречения се използват аналитични (сложни) форми на Subjunctive II, характеризиращи се с непременното присъствие на спомагателен глагол. Изключение са само случаите, в които вероятността за събитията се преценява от говорещия като малка.
----------
Налични издания по английски език - за българи:

4 коментара:

 1. tanita_tanch10:45 пр.об.

  Conditionals са условните изречения в английски език, като те основно се разделят на два вида, според ситуацията, която описват:
  - реална,
  - нереална.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре е на условните изречения да се обърне по специално внимание. Те са вид сложно подчинени изречения, но подчиненото изречение при тях съдържа четири различни вида условия и комбинация от тях. А това са важни нюанси в английски език.

   Изтриване
  2. nevena_boy4eff2:12 пр.об.

   В английски език има четири вида условни изречения (но са възможни и други мнения и класификации). 4-те са в зависимост от това до колко е голяма вероятността на осъществяване на предаваното действие и отношението на говорещия към реалността на предаваните факти.

   Изтриване
 2. Единият от вариантите на условните изречения е реална ситуация в бъдеще време (Future) по схемата "ако ... то...".
  Пример
  - If I have the money, I will buy a new car. — Ако имам парите, ще купя нова кола.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: