Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Емфатично ударение (Emphatic Stress).

Какво е емфатично ударение (Emphatic Stress)?

Емфатичното ударение е част от системата с ударения, намиращи приложение в английското изречение, като те не са просто фонетична особеност на английски език, а имат много важна функция по акцентирането на определени думи, което е нужно за разбиране на изказването.

Често е трудно да се разбере значението на едно изречение, в което няма информация за ударените думи. Емфатичното ударение винаги се характеризира с падане на гласа в пределите на ударената сричка на акцентираната дума.

Налични издания по английски език - за българи:


При това, началото на емфатичния спад на гласа звучи по-високо от предшестващата сричка, а широчината на спада зависи от емоционалността на изказването. Така се постига ефекта да се усили изразителността на отделни думи и може да се приложи няколко пъти в едно изречение. Благодарение възможността да се регулира ефективността на емфатичното ударение чрез изменение диапазона на спад на гласа, прилагането на възходящо пълзене и градацията на силата на гласа, степента на усилване на различните думи може да е различна.Използване на емфатично ударение в английски език.

Емфатичното ударение намира приложение основно в английските разказни и утвърдителни изречения в замяна на фразовото ударение. По този начин се акцентира дума, която носи някакъв особен смисъл (качество, брой, размер...), като ефекта се постига с промяна на тона и неговия диапазон в сравнение с предшестващата ударена сричка.
  • 'Nick is a 'very 'good 'doctor. - Ник е много добър лекар.
Емфатично ударение може да се използва в английското изречение, за да се постигне ефекта на сравнение, поправяне или поясняване на нещо. Чрез него се отделя дума, която говорещия счита за особено важна и този случай даже служебна дума може да стане ударена.
  • Tina gave the book to `Anna. - Тина даде книгата на Ана.
  • I said that `Ivan gave the book to Anna. - Аз казах, че Иван даде книгата на Ана.
  • `HE gave her the book. - Той й даде книгата.

https://biznes9.blogspot.com/

В английски език би било трудно да се разбере изречение, в което важна дума не е ударена или е ударена служебна дума. Неударените служебни думи правят изречението граматически правилно.  Те не са много важни като информация за смисъла, а значението им става разбираемо благодарение на най-близкото обкръжение в изречението. Това е основната информация по темата за емфатично ударение (Emphatic Stress) и използването му в английското изречение.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: