Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 октомври 2015

Лигатура (Ligature). | dLambow

Какво е лигатура (What is a ligature)?

 

Какво е лигатура?

Лигатура (от лат. ligatura - със значения на: превръзка; вързан амулет; връзка, хватка, обхват) - знак на всяка писмена система или фонетична транскрипция, образуван чрез комбиниране на две или повече графеми. В най-общия смисъл на понятието, лигатура е нещо, което служи за обединяване, свързване, връзка, свързаност. 

В някои писмени системи, лигатурите на много комбинации от букви са влезли в обща употреба, като вид по-сложни буквени знаци за изобразяване на определени звукови комплекси. Лигатурите са били широко използвани през Средновековието като начин за ускоряване на ръкописа и спестяване на място и време за писане.

По-късно лигатурите са използвани в типографията при възпроизвеждане на последователни латински букви "f" и "i" в общ знак "fi", тъй като използването на обикновени букви би било невъзможно (поради сблъсък на точки и припокриване на буквите). Този метод се използва доста дълго време при ръчния набор в печатниците, но практически изчезва с появата на линотипа и монотипа, тъй като в матриците им няма достатъчно места за лигатури. 

Произход на понятието лигатура - етимология

Понятието лигатура (Ligature) има латински произход от ligo - връзвам, свързвам, ligare - свързвам, ligatura - връзка, свързаност. Това, за което ние ще говорим в тази тема, основно е типографската лигатура (вижте по-долу) като начин за изписване на букви, при което две или повече графеми (буквени, цифрови, препинателни) знаци се изписват слято, като един цялостен символ със самостоятелно значение.

 

Какво е типографска лигатура?

В писането и типографията, понякога се използва лигатура, където две или повече букви се съединяват, за да образуват един глиф (glyph).  Например, знаците:

 • - лигатурата "fi" - от буквите 'f' и 'i',
 • - лигатурата "œ" - от буквите 'o' и 'e',
 • - лигатурата "&" - от буквите 'e' и 't',
 • - лигатурата "æ" - от буквите 'a' и 'e'.

 

Глиф (Glyph) и Лигатура (Ligature)

Глифът е визуална структура, използвана за представяне на символ. Глифовете са по-скоро графични, отколкото концептуални единици и един шрифт може да съдържа множество глифове за един знак. Лигатурата е единичен глиф, който представлява два или повече знака.

 

Лигатури за външен вид на шрифта

Лигатурите, използвани за подобряване на външния вид на шрифта, обикновено са двойки или тройки знаци, които имат характеристики, които са склонни да се припокриват, когато се използват заедно. Лигатурата създава по-плавен преход или връзка между знаците чрез свързване на напречни ленти, премахване на точки от буквата ( i ) или по друг начин променя формата на знаците. 

Днес, с модерните методи за печатане и настолното издателство с помощта на компютърни системи, лигатурите се използват рядко. Когато се използват, най-често това е просто от стилистично предпочитание.

What is a ligature?
Произход на понятието лигатура - етимология
 

Видове лигатури

 • Лингвистична лигатура - покрива се с понятието типографска лигатура.

  • Естетически лигатури - вид лингвистични лигатури, които не са задължителни, но се използват за подобряване на четливостта на типографски документи.Типографска лигатура - слято изписване на две и повече букви или фонетични знаци, превръщащо се с времето в самостоятелна графема със собствено значение.
 • Типографска лигатура - Две или повече букви (графеми), комбинирани в един писмен знак, образуват типографска лигатура. В повечето случаи лигатурите е налична само в разширени набори от знаци или специални експертни набори от шрифтове. Ето някои подвидове типографски лигатури:
   • Стандартните лигатури (Standard ligatures) могат да включват знаците fi, fl, ff, ffi, ffl, ft. Целта на тези лигатури е да направят някои буквени части по-четими и по-привлекателни. 

   • Дискреционните лигатури (Discretionary ligatures) могат да включват знаците ct, fs, st, sp. Те са по-декоративни и често придават на текста старинен или старомоден вид. 

   • Необичайни лигатури (Unusual or Uncommon ligatures) могат да се използват като стандартни или дискреционни и включват комбинации, като fj, fk, ij и много други, които се използват по-рядко. 

   • Дългите s лигатури (Long s ligatures) обикновено са дискреционни лигатури, намиращи се в някои шрифтове. Дългото s изглежда като f, на което липсва дясната страна на напречната греда. Това дълго s се комбинира с, h, l, i, t или друго s, за да образува лигатури, често срещани в някои писмени форми от 18-ти век. Когато се опитвате да пресъздадете автентичен документ от 18-ти век, може да се нуждаете от тези дълги лигатури – които имат някои специални правила за използване.

 • Металургична лигатурата е добавяне на определен метал или сплав от метали, която включва един или повече подобряващи компонента, което радикално променя неговите физически свойства. В металургията се използват легиращи добавки, в резултат на което от черни метали се получават определени марки легирана стомана със специални свойства.

 • Медицинска лигатура - като медицинско влакно и начин за връзване на лимфни, кръвоносни и други тръбни съдове, основно за спиране на кръвотечение.

  • Стоматологични лигатури - са елементи от брекетната система, които представляват метални или гумени пръстени за закрепване на залепените зъби (брекети). Издават се в различни цветове. Склонни са да се разтягат, така че по време на лечението те периодично се заменят с нови. 

 • Музикална лигатура - се използва в нотните записвания и като свързващ елемент в музикални инструменти.

  • В музикалната нотация лигатурата е графичен символ, който показва на музиканта да изпълни две или повече ноти слято. 

  • Лигатурата е устройство, което придържа мундщука към музикален инструмент (саксофон или кларинет), като същевременно му позволява да вибрира свободно. 

   
 • Лигатура в ювелирното изкуство - е добавяне на неблагороден метал в бижута или монети от благородни метали, за повишаване на здравината и стабилността на благородната сплав и помага за промяна на външните данни на жълтия метал. Отразява се и на цената на бижутерията.
 Ето и някои английски понятия за видове ligature:

 • tie ligature - вързана лигатура,
 • long ligature - дълга лигатура,
 • elastic ligature - еластична лигатура, 
 

Лигатура в лингвистиката и типографията

Лигатурата е и знак във всяка писмена система или фонетична транскрипция, образуван чрез комбиниране на две или повече графеми (букви или писмени знаци). Типовете на писане с множество лигатури включват индийската писменост деванагари и ъгловата (хърватска) глаголица. В китайски език, като лигатури се използват словосъчетания, обединени в един йероглиф.

Някои лигатури са се превърнали в логограми, като амперсанда (&, от латински "et"), който се използва в много европейски езици в смисъла на съюза "и", независимо от действителното произношение на думата. Ако лигатурата се използва дълго време, нейната еволюция продължава. По-специално, възможно е преходът на лигатура към специален символ. Такъв специален знак е и символа "@", вероятно образуван от английския предлог "at". 

Типографска лигатура (Typographic ligature).

Има редица езици, при които използването на различни видове лигатури (слети писмени знаци) е приложимо и даже широко разпространено, особено в датски, исландски, норвежки, френски, арменски, холандски, арабски, осетински, немски, индийски и др. езици. Например, в латиницата има девет стандартни лигатури
 • - ae,
 •  - AE,
 •  - oe,
 •  - OE,
 •  - fi,
 •  - fl,
 •  - ff,
 •  - ffi,
 •  - ffl.
От тези, само първите 6 влизат в стандартната латинска котировка. В някои курсиви и ръкописни шрифтове се използват и други лигатури, като:
 • - as,
 •  - ct,
 •  - st,
а също и при обозначаване на дифтонги:
 • - ae,
 • - AE,
 • - oe,
 • - OE.
 

Латински лигатури

 

Лигатура "ȹ" от латинските букви "QP"

Лигатурата ȹ (QP) е типографска лигатура за латинските букви Q и P (също понякога се тълкува като лигатура за буквите C и P). Използва се в някои системи за фонетична транскрипция, особено в африканските езици, за представяне на звука [p̪], например на зулу: [ɱȹfʼ].

Лигатура "ȸ" от латинските букви DB

Лигатурата ȸ (DB) е типографска лигатура от латинските букви D и B. Използва се в някои транскрипционни системи на африканските езици за представяне на звука [b̪], например на езика на зулу: [ɱȸv].

Лигатура Æ от латинските букви "a" и "e"

Лигатурата "Æ" (от малките букви: æ) е знак, образуван от латинските буквите "a" и "e", първоначално представлява латинския дифтонг "ae". Той е получил статут на писмен знак в някои езици, включително:
 • - датски,
 • - норвежки,
 • - исландски и
 • - фарьорски.
Използва се и на старошведски, преди да бъде променен на "ä". Днес Международната фонетична азбука го използва за представяне на звука „а“ в английската дума "cat" - котка. Диакритичните варианти на тази лигатура включват: Ǣ, ǣ, ǽ, ǽ, Æ, æ, Æ, æ, Ǣ, ǣ, Æ и æ. Като буква от староанглийската латинска азбука тя е наречена "æsc" - [ æ ʃ ] - "ясеново дърво", в чест на англосаксонската руна "ᚫ", която тя транслитерира.
 

Как да получа лигатурен шрифт?

Преминете към Window > Type > Glyphs, за да отворите панела Glyphs. За да активирате или деактивирате лигатури, отворете панела за символи, като отидете на Window > Type > Character. Щракнете върху менюто в горния десен ъгъл и изберете Лигатури, за да ги активирате или деактивирате.

Типографска лигатура в английски език

В съвременния английски език, използването на лигатури не е много разпространено, но все пак съществува и се използва. По известни са следните случаи:
 • - Съчетаване на въпросителен и удивителен знак, но използването му е забранено в академичната проза - ( ⁉ ).
 • - Амперсанд - ampersand "&", от латинската съюзна дума "et", чийто английски еквивалент е думата "and". При това, тази лигатура се използва и в много други европейски езици със значението на съюза "и", независимо от реалното произнасяне на думата.
 • - Специален символ "@" (още: arobase, asperand, at, AT, ∀, Ⓐ, ⓐ, Å), е най-вероятно образуван от английския предлог "at" = and. Това е пример за лигатура, използвана продължително време, чиято еволюция продължава и днес.

 

Това е основната информация по темата за английската лигатура (Ligature) в лингвистиката и типографията, произхода на понятието и някои примери за използването му в съвременния английски език.

----------------

5 коментара:

 1. Ако една лигатура се използва дълго време, то нейната еволюция продължава, като е възможен прехода й в специален символ. Към тези знаци се отнася "@", за който се предполага, че е произлязал от английския предлог "at".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лигатурите широко са се използвали в средните векове като начин за ускоряване на писането и спестяване на място. Голяма част от бързината на записване от стенографите се дължи на използването на лигатури.

   Изтриване
 2. По неслетите части от лигатурата, които понякога променят своята форма, може да се познае какви букви влизат в нейния състав. В някои системи за писане, лигатури от много буквосъчетания са влезли във всеобща употреба, изпълнявайки ролята на сложни буквени знаци за изобразяване на определени звукови комплекси.

  ОтговорИзтриване
 3. Мирена Димитрова6:01 пр.об., януари 22, 2016

  Като пример за лигатура, може да се посочи често използвания амперсанд (ampersand - "&") чрез който се представя латинската свързваща дума "et", за която английският еквивалент е думата "and" - свързващ съюз.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Символът амперсант (The ampersand's symbol) е лигатура (ligature). Той обединява старите, ръчно изписвани латински букви "e" и "t" от думата "et". По този начин думата се представя от самостоятелен графичен знак.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: