Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Описателни определения (Descriptive Attribute / Non-restrictive Attribute).

Описателни определения (Descriptive Attribute).

Според взаимовръзката си с определяемата дума, определенията биват описателни и пояснителни. Описателното определение служи за описание или за внасяне на допълнителни и съпътстващи сведения за даден предмет, лице или понятие.

То не изтъква определяемата дума пред други подобни, а и без тези сведения изречението няма да загуби своя смисъл.
 • Take some warm clothes with you. - Вземи си някакви топли дрехи.
 • We went to the lake, which was very stormy that day. - Ние отидохме до езерото, което беше доста бурно този ден.
 • I spoke to the manager, who promised to ship the goods at once. - Аз говорих с управителя, който обеща да натовари стоките веднага.Описателните определения се отнасят до свойствата на изразяваните от определението понятия. При това, определението и определяемото се различават помежду си като понятия.
 • We have received a letter, which  contains interesting information on the state of the rubber market. - Ние получихме писмо, което съдържа интересни сведения за състоянието на пазара за каучук.
 • I have a wonderful clock, which is one hundred years old. - Аз имам чудесен часовник, който е на сто години.

Налични издания по английски език - за българи:


Съчетанието на предлога "of" със съществително се счита за описателно определение, когато се допуска съществуването на много предмети от даден вид. Например:
 • a book of interest,
 • a depth of 5 metre,
 • a capacity of 40 gigabytes и т.н.
Описателните определения не влияят на избора на членуване и съществителните се използват както с определителен, така и с неопределителен член, или с местоименията "some", "any" на основание на общите правила, независимо от наличието на определение.
 • In his lecture the professor stated some figures, which clearly illustrate the striking development of our industry. - В своите лекции професора приведе някои цифри, които ясно илюстрират поразителното развитие на нашата промишленост.
 • They have sold a cargo of 6,000 tons of ore. - Те продадоха товар от 6000 тона руда.
 • They sent us a cheque for 3,000 euro. - Те ни изпратиха чек за 3000 евро.
 • We have ordered some engines of 2,000 H. P. each. - Ние поръчахме няколко двигателя с мощност от 2000 к.с. всеки.

https://otslabvane1.blogspot.com/

Видове описателни определения.

Според мястото в изречението, можем да разделим описателните определения на леви и десни.

Предшестващи (леви) определения (Preposition Attribute).

 • I bought good apples. - Аз купих хубави ябълки.
 • This was Peter’s idea. – Това беше идея на Петър.
 • This is the Karlovo road. – Това е карловското шосе.
 • It’s nobody’s business. – Това не касае никого.

Последващи (десни) определения (Postposition Attribute).

Последващите определения се изразяват с помощта на предложни фрази, причастия, безпредложни причастни изрази, инфинитиви или някои чуждестранни прилагателни.
 • There’s nothing important here. – Тук няма нищо важно.
 • This is a suggestion to think about. – Това е предложение, което си заслужава да бъде обмислено.
 • I looked at the child smiling happily. – Аз погледнах детето, което се усмихваше щастливо.
Това е основната информация по темата за описателните определения (Descriptive Attribute / Non-restrictive Attribute), техните видове и значение в английски език, придружени с показателни примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Примери с десни определения.
  The article in the newspaper attracted his attention. – Статията във вестника привлече неговото внимание.
  The idea of going there never crossed her mind. – Идеята да иде там, никога не му е идвала на ум.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: