Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 октомври 2015

Реално условни изречения | dLambow

(Sentences Of Real Condition) -

Реално условни изречения

 

Реално условно изречение (Real Condition Sentence)

В английски език има специален вид сложни "условни изречения" - (conditional sentences), които се подразделят на още пет подвида.

Реално условното изречение (Real Condition Sentence) е първия вид - реалното условие се превежда на български език с глагол-сказуемо в изявително наклонение.

Реално условно изречение
Реално условно изречение (Sentences Of Real Condition)

В този случай, подчиненото изречение изразява реално, осъществимо предположение. Пример:
  • If he comes at seven, he will find me at home. - Ако той дойде в седем часа, ще ме завари в къщи.
Използване на сложните изречения с реално условие

Често изреченията с реално условие касаят бъдещето. Тяхна особеност е, че в подчиненото изречение вместо форма за бъдеще време се използва форма за сегашно време. Пример:
  • If I see this stamp, I shall buy it. - Ако видя тази марка, ще я купя.
В такива изречения, които касаят бъдещето, понякога се използва Suppositional Mood, което придава на изречението по-малка степен на вероятност. Пример:
  • If I should see this stamp, I shall buy it. - Ако бих могъл да видя тази марка (в което се съмнявам), аз ще я купя.
Ако подчиненото изречение за реално условие касае настоящето или миналото, сказуемото в него е съответно в сегашно или минало време, изявително наклонение, а сказуемото в главното изречение може да е във всякакво време, в зависимост от смисъла, но също може да е и в повелително наклонение. Примери:
  • If he wants me to go, I’ll go. - Ако той иска да си тръгна, аз ще си тръгна.
  • If you are in trouble, stay here with me. - Ако имате неприятности, останете тук с мен.
  • If you’re in trouble again, about anything, call me. I’ll be there to help. - Ако отново имате неприятности, за каквото и да било, повикайте ме. Аз ще дойда на помощ.

В реално условните изречения, сказуемото в подчиненото изречение, може да бъде изразено с глагол във формата Subjunctive I. Пример:
  • If it be not so, let Mr. Ivanov contradict it. - Ако това не е така, нека г-н Иванов да го опровергае.
Това е основната информация по темата за реално условни изречения (Sentences Of Real Condition) и тяхното използване в английски език, заедно с конкретни примери.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

1 коментар:

  1. Условните изречения (conditional sentences) в английски език се подразделят на изречения с реално условие (sentences of real condition) и такива с нереално условие (sentences of unreal condition).

    ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: