Translate

---------------------------------------------------------------------------------

11 октомври 2015

Приложение | dLambow

Приложения в английски език (The Appositions in English)

 

Какво е приложение (Apositive phrase)?

Приложенията (The Appositions) са особен вид определения - второстепенни части на английското изречение.

The Appositions in English
Какво е приложение (Apositive phrase)?

Изразяване на приложенията

За изразяване на приложение обикновено се използва съществително с определящи думи, които определят друго съществително, като дават на същото това лице или предмет ново наименование. То дава характеристика на думата, за която се отнася.
 • Anna, the daughter of the landlady, helped us to pack. - Ана, дъщерята на хазяйката, ни помогна с опаковането.
 • There I met Mr Ivanov, a film producer. - Там аз срещнах г-н Иванов, филмов продуцент.
 • ‘The Glory’, a British steamship, was to arrive on Monday morning. - "Глория", Британски параход, би трябвало да пристигне в понеделник сутринта.
Има два вида приложения:

 • - препозитивни (леви),
 • - постпозитивни (десни).

Препозитивни (леви) приложения.

 • This is Doctor Ivanov. -  Това е доктор Иванов.       
 • My elder brother Ivan is a universitystudent. - Моят по-голям брат Иван е студент в университета.

Постпозитивни (десни) приложения.

Обикновено постпозитивните приложения се състоят от няколко думи и писмено се разделят със запетайки.
 • London, the capital of GreatBritain, has a population of about 9 million people. - Лондон, столицата на Великобритания, има население около 9 милиона души.
 • Jack London, a famous American writer, was born in 1876. - Джек Лондон, известен американски писател, е роден през 1876 г.
Това е основната информация по темата приложение (The Apposition), което се използва като допълнителна част на английското изречение, придружена с класификация и примери.

----------------

3 коментара:

 1. Английското граматично приложение (The Apposition) е особен вид определение. То обикновено се изразява със съществително с определящи думи. Така то дава характеристика на тази дума, към която се отнася.
  - This is Doctor Ivanov. - Това е доктор Иванов.

  ОтговорИзтриване
 2. Приложението (The Apposition) би могло да бъде препозитивно (разположено в началото - преди "Иван"):
  My elder brother Ivan is an university student.- Моят по-голям брат - Иван, е студент в университета.

  ОтговорИзтриване
 3. Във функцията на приложение се използват, като правило, съществителни, които, пояснявайки друго съществително, дават на същото това лице или предмет ново наименование. Например:
  Anа, the daughter of the landlady, helped us to pack. - Ана, дъщерята на хазяйката, ни помогна да опаковаме вещите си.
  There I met Mr Ivanov, a film producer. - Там аз срещнах (запознах се) с г-н Иванов, филмов продуцент.
  ‘The Glory’, a British steamship, was to arrive on Monday morning. - Британският параход "Глория" трябваше да пристигне в понеделник сутринта.
  В горните примери е представено постпозитивно приложение.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: