Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

09 октомври 2015

Обстоятелство за място | dLambow

Обстоятелствено пояснение за място (Adverbial Modifier of Place)

 

Обстоятелства за място

Обстоятелствените пояснения за място в английски език обозначават място или направление на действие и обикновено се поставят в края на изречението, но предшестват обстоятелствата за време.


Adverbial Modifier of Place
Обстоятелства за място

 • We watched the enemy from the top of the hill. - Ние наблюдавахме противника от върха на хълма.
 • He found himself in a lonely street. - Той се оказа на пустата улица.
 • Hang up the map on the wall, please. - Окачи картината на стената, моля.
 • We are going to Sofia next week. - Ние възнамеряваме да ходим до София следващата седмица.При наличието в изречението на две обстоятелства за място, по-точното или по-конкретното се поставят първи.
 • He was sitting on a bench in the park. - Той седеше на скамейката в парка.

Примери за обстоятелства за място:

 • He lives in the south of England – Той живее в Южна Англия.
 • My teacher lives in the country. – Моят учител живее извън града.
 • He works at the laboratory from morning till night. – Той работи в лабораторията от сутрин до вечер.

Обстоятелства за място и направление

 • She found it in the forest. - Тя го намери в гората.
 • There is an Eternal Flame at the foot of the Obelisk. - Има вечен огън в основата на обелиска.
 • He went south. – Той тръгна на юг.
Обстоятелствените пояснения за място в английски език отговарят на въпроса "Where?" (къде?, накъде?).
 • My brother wished to travel in the north of Spain. – Брат ми искал да пътува в Северна Испания.
 • Mr Ivanov stayed in the hotel. – Господин Иванов остана в хотела.
Това е основната информация по темата за английското обстоятелство за място (Adverbial Modifier of Place), неговото място в изречението, както и редица примери, намиращи приложение в английски език.

----------------

1 коментар:

Неси 90дан каза...

Обстоятелствата за място (Adverbial Modifier of Plase) обикновено се разполагат в края на изречението. Ето примери:
I went east. - Аз заминах на изток.
My father lives in the island. - Баща ми живее на острова.

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: