Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Обстоятелство за време (Adverbial Modifier of Time).

Обстоятелства за време (Adverbial Modifiers of Time)

Обстоятелствата за време принадлежат към групата на обстоятелствените пояснения, които са второстепенни части на английското изречение. Основно, могат да се подразделят на два вида - за определено и за неопределено време.
 • We came here in the morning. - Ние дойдохме тук сутринта.
 • I used to play chess with my father every Sunday. – Аз свикнах да играя шах с баща ми всяка неделя.
 • I’m going to visit London next month. – Аз възнамерявам да посетя Лондон следващия месец.
 • He rose at dawn – Той стана на разсъмване.
 • He seldom goes there – Той рядко ходи там.
 • He will come tomorrow. - Той ще дойде утре.
 • Не entered the university last year. - Той влезе в университета миналата година.
 • I’m afraid of walking alone in the middle of the night. – Аз се страхувам да се разхождам сама по нощите.
 • They seldom travel abroad. – Те рядко пътуват зад граница.


Отговарят на въпросите
 • "When?" (кога) или 
 • "How often?" (колко често).

Обстоятелства за определено време.

Обстоятелствата за определено време обозначават време или продължителност на действието, като обикновено се поставят в края на изречението.
 • I saw my friend yesterday. - Аз видях приятеля си вчера.
 • He left a few weeks ago. - Той замина преди няколко седмици.
 • We’ll start on Sunday morning. - Ние започваме в неделя сутринта.
Могат да се поставят и в началото на изречението, особено ако има няколко обстоятелства или при желание да бъдат отличени:
 • Yesterday I saw my friend. - Вчера аз видях приятеля си.
 • This morning the train arrived late. - Тази сутрин влака дойде късно.
 • Last summer we went to the mountains, this summer we’re going to the Black Sea coast. - Миналото лято ходихме на планина, а това лято възнамеряваме да отидем на черноморското крайбрежие.
При наличието на няколко обстоятелства за време, по-точните стоят преди по-общите.
 • He is leaving at 5 o’clock tomorrow. - Той заминава в 5 часа утре.
 • I shall come here at ten o’clock to-morrow. - Аз ще дойда тук в 10 часа утре.
Обстоятелството за време, изразено чрез герундий с предлог, се поставя в края на изречението или в началото:
 • After seeing the film we discussed it. - След като изгледахме филма, ние го обсъдихме.
 • We discussed the film after seeing it. - Ние обсъдихме филма, след като го изгледахме.

Налични издания по английски език - за българи:


Обстоятелства за неопределено време.

Обикновено обстоятелствата за неопределено време (честота и повторяемост) се изразяват чрез наречия:
 • often - често,
 • ever - някога,
 • never - никога,
 • always - винаги,
 • seldom - рядко,
 • just - току-що,
 • already - вече,
 • usually - обикновено,
 • sometimes - понякога,
 • soon - скоро.

https://schetovodstvo2.blogspot.com/

Обикновено те се поставят между подлога и сказуемото или пред основния глагол след спомагателния модален глагол или глагола to be:
 • We often meet him in the street. - Ние често го срещаме на улицата.
 • I have never been to Paris. - Аз никога не съм бил в Париж.
 • I often meet him on my way home. - Аз често го срещам по пътя за в къщи.
 • I am always ready to help you. - Аз винаги съм готов да Ви помогна.
 • I have never been here before. - Аз никога не съм бил тук преди.
 • You must never do that again. - Ти не бива да правиш това никога повече.
Във въпросителните изречения, този вид обстоятелства стоят след подлога:
 • Do you often play tennis? - Ти често ли играеш тенис?
 • Have you ever been here? - Ти бил ли си някога тук? 
Обстоятелствата за честота, изразени чрез група от думи
 • every other day, 
 • twice a week, 
 • several times и т.п., 
обикновено стоят в края на изречението, пред обстоятелството за определено време и след обстоятелството за място:
 • I have been to the museum several times this year. - Аз бях в музея няколко пъти тази година.
----------

1 коментар:

 1. Mani_Danchov12:17 сл.об.

  Това са обстоятелства за неопределено време и могат да се изразяват чрез наречия за неопределено време. Поставят се между подлога и сказуемото (обикновено) или пред основния глагол:
  - We always meet her in the park. - Ние винаги я срещаме в парка.
  - He seldom travels abroad. - Той рядко пътува зад граница.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: