Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Уводни думи, въвеждащи фрази и встъпителни изрази (Introductory Elements).

Встъпителни елементи (Introductory Elements).

Встъпителните елементи на английското изречение обикновено се състоят от
 • - уводни думи (Introductory words),
 • - въвеждащи фрази (Introductory phrases) и
 • - встъпителни изрази (Introductory clauses),
като те не определят дадена конкретна част от изречението, а самото изречение като цяло.

Появяват се най-вече в началото на изречението, отделят се със запетайка от него и ролята им е да подготвят читателя за това, което им казва изречението или за неговото значение.
 • The day was rather rainy, but fortunately it was not cold. - Денят беше доста дъждовен, но за радост не беше студено.
 • It isn’t quite correct, strictly speaking. - Това не е съвсем правилно, строго казано.
 • To tell you the truth, I don’t want to go there myself. - Да ти кажа истината, сам аз не искам да отивам там.Встъпителните елементи не са свързани граматично с основния състав на изречението, а само отразяват отношението на говорещия към изказваната мисъл или характеризират начина на нейното оформяне. Ето някои примери с встъпителни думи и елементи.

Встъпителни думи.

 • Well, if you ask me my opinion...
 • However, you can purchase them one at a time.
 • Yes, this is only solution.
Най-често срещаните уводни думи са:
 • - however,
 • - still,
 • - furthermore,
 • - meanwhile.

Налични издания по английски език - за българи:


Въвеждащи фрази.

Въвеждащите фрази не представляват завършено изречение според английските правила. Т.е. те не съдържат едновременно и подлог и сказуемо.
 • From what I heard, the mail strike will continue.
 • To stay in shape for competition, athletes must exercise every day.
 • Seeing the damage, he made out an assessment report.
 • After the adjustment for inflation, real wages have decreased while corporate profits have grown.


https://moda39.blogspot.com/

Встъпителни изрази.

Встъпителните изрази представляват завършено изречение, което съдържа подлог и сказуемо.
 • If you build it, he will come.
 • Since you've asked, I'll tell you.
 • If they want to win, athletes must exercise every day.
Много често, встъпителните изрази започват с наречия, като:
 • after,
 • although,
 • as,
 • because,
 • before,
 • if,
 • since,
 • though,
 • until,
 • when и т.н.

Уводните елементи на изречението могат да се изразят по различни начини.

 • - Предложни фрази и изрази (prepositional phrases and clauses),
 • - Инфинитивни фрази (infinitive phrases),
 • - Изрази с причастие (participle phrases),
 • - Подчинени изречения (dependent/subordinate clauses) и др.
Това е основната информация по темата за уводни думи (Introductory Clauses), въвеждащите фрази (Introductory phrases) и встъпителните изрази (Introductory clauses), заедно с типични примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. шанко5612:53 сл.об.

  Уводни модални думи и фрази:
  Unfortunately, our train was late. - За нещастие, нашият влак закъсня.
  Maybe she is ill. - Може би тя е болна.
  Of course I understand everything. - Разбира се, аз разбирам всичко.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: