Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Главно изречение (Principle Clause or Main Clause).

Главно изречение (Principle Clause).

При всички случаи, можем да говорим за главно изречение само в състава на сложните английски изречения (Composite Sentence) - както съставните, така и подчинените.
 • При първите имаме две или повече прости изречения с еднаква важност (Coordinate Clauses), свързани със съчетаващ съюз.
 • При вторите имаме едно просто изречение, което е подчинено на друго просто изречение (Principle Clause или Main Clause) и се свързва с него с помощта на подчинителен съюз или съюзна дума. 
При всички случаи, тези изречения могат да имат самостоятелно и независимо съществуване и затова се наричат още Independent Clause.

Определение за главно изречение (Main Clause).

Преди всичко, главното изречение (Main Clause или Independent Clause) в английски език е завършено просто изречение (Simple Sentence), но ако е в състава на сложно изречение става "Clause"), което съдържа подлог и сказуемо и изразява завършена мисъл, както в контекст, така и по смисъл. A clause which can stand on its own is called an Independent / Principle / Main. Ето един пример:
 • The container is opened. - Контейнерът се отвори.Свързване на главното изречение.

Когато е в състава на сложно изречение, главното изречение трябва да се свърже с другите равностойни или подчинени изречения, като за целта се използват различни съчетаващи или подчинителни съюзи, съюзни думи или се ползват техниките за безсъюзно свързване.

Съчетаващи съюзи.

В състава на сложните съставни изречения свързването става с помощта на съчетаващи съюзи. Най-известните от тях са:
 • and (и, а),
 • but (но, а),
 • yet (но, независимо от),
 • or (или),
 • for (заради),
 • so (затова),
 • not (не).
Например:
 • The container is opened + The worker walked in = The container is opened and the worker walked in. - Контейнерът се отвори и работника влезе в него.

Налични издания по английски език - за българи:


Подчинителни съюзи.

Подчинените изречения в състава на сложните подчинени изречения се свързват с главното изречение чрез подчинителни съюзи. Най-известните от тях са:
 • that - че,
 • if - ако,
 • when - когато,
 • because - защото,
 • as - като, before - преди,
 • after - след,
 • since- от и др.:
Например:
 • I was out when he came. - Аз бях навън, когато той дойде.


Това е основната информация по темата за главното английско изречение, известно с различните си наименования в английски език, като:
 • - Independent Clause,
 • - Principle Clause,
 • - Main Clause,
 • - Coordinate Clause
и начините за свързването му с останалите изречения в състава на сложното изречение.
----------

2 коментара:

 1. В много от случаите на използване на съюзи, като that, when и because, те не влизат нито в състава на главното изречение, нито в подчиненото.
  I know (that) he is right. - Аз зная, че той е прав.
  She had only a cup of tea because she was not hungry. - Тя изпи само чашка чай, защото не беше гладна.

  ОтговорИзтриване
 2. Панани10:26 пр.об.

  Главното изречение може да се свързва с подчинените чрез съюзни съединителни думи, като наречията и местоименията:
  - where,
  - how,
  - what,
  - which,
  - who(m),
  - that и др.:
  Ето примери:
  He knew who had brought the letter. - Той знаеше, че е донесъл писмото.
  He knew when I would come. - Той знаеше кога ще дойда.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: