Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Главно изречение (Principle Clause or Main Clause).

Главно изречение (Principle Clause).

При всички случаи, можем да говорим за главно изречение само в състава на сложните английски изречения (Composite Sentence) - както съставните, така и подчинените.
 • При първите имаме две или повече прости изречения с еднаква важност (Coordinate Clauses), свързани със съчетаващ съюз.
 • При вторите имаме едно просто изречение, което е подчинено на друго просто изречение (Principle Clause или Main Clause) и се свързва с него с помощта на подчинителен съюз или съюзна дума. 
При всички случаи, тези изречения могат да имат самостоятелно и независимо съществуване и затова се наричат още Independent Clause.

Определение за главно изречение (Main Clause).

Преди всичко, главното изречение (Main Clause или Independent Clause) в английски език е завършено просто изречение (Simple Sentence), но ако е в състава на сложно изречение става "Clause"), което съдържа подлог и сказуемо и изразява завършена мисъл, както в контекст, така и по смисъл. A clause which can stand on its own is called an Independent / Principle / Main. Ето един пример:
 • The container is opened. - Контейнерът се отвори.Свързване на главното изречение.

Когато е в състава на сложно изречение, главното изречение трябва да се свърже с другите равностойни или подчинени изречения, като за целта се използват различни съчетаващи или подчинителни съюзи, съюзни думи или се ползват техниките за безсъюзно свързване.

Съчетаващи съюзи.

В състава на сложните съставни изречения свързването става с помощта на съчетаващи съюзи. Най-известните от тях са:
 • and (и, а),
 • but (но, а),
 • yet (но, независимо от),
 • or (или),
 • for (заради),
 • so (затова),
 • not (не).
Например:
 • The container is opened + The worker walked in = The container is opened and the worker walked in. - Контейнерът се отвори и работника влезе в него.

Налични издания по английски език - за българи:


Подчинителни съюзи.

Подчинените изречения в състава на сложните подчинени изречения се свързват с главното изречение чрез подчинителни съюзи. Най-известните от тях са:
 • that - че,
 • if - ако,
 • when - когато,
 • because - защото,
 • as - като, before - преди,
 • after - след,
 • since- от и др.:
Например:
 • I was out when he came. - Аз бях навън, когато той дойде.


Това е основната информация по темата за главното английско изречение, известно с различните си наименования в английски език, като:
 • - Independent Clause,
 • - Principle Clause,
 • - Main Clause,
 • - Coordinate Clause
и начините за свързването му с останалите изречения в състава на сложното изречение.
----------

2 коментара:

 1. В много от случаите на използване на съюзи, като that, when и because, те не влизат нито в състава на главното изречение, нито в подчиненото.
  I know (that) he is right. - Аз зная, че той е прав.
  She had only a cup of tea because she was not hungry. - Тя изпи само чашка чай, защото не беше гладна.

  ОтговорИзтриване
 2. Панани10:26 пр.об.

  Главното изречение може да се свързва с подчинените чрез съюзни съединителни думи, като наречията и местоименията:
  - where,
  - how,
  - what,
  - which,
  - who(m),
  - that и др.:
  Ето примери:
  He knew who had brought the letter. - Той знаеше, че е донесъл писмото.
  He knew when I would come. - Той знаеше кога ще дойда.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: