Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 февруари 2016

Обстоятелствени изречения | dLambow

Обстоятелствени изречения (Adverbial Clauses)

 

Обстоятелствено изречение (Adverbial Clause)

 
Adverbial Clauses
Обстоятелствено изречение

Обстоятелственото подчинено изречение (Adverbial Clause) е шестия вид подчинени изречения (Dependent/Subordinate Clause), които изпълняват в сложно-подчинените изречения функции на обстоятелствени пояснения и се отнасят към:

 • - глагол,
 • - прилагателно,
 • - наречие,
влизащи в състава на главното изречение.
 • I couldn't return your call yesterday, because I was too busy. - Аз не можах да отговоря на твоето обаждане вчера, защото бях доста зает.
 • Although the game was very intense, the players did not look tired. - Независимо, че играта беше много напрегната, играчите не изглеждаха уморени.
 • The game went into overtime after the teams were tied in regulation. - Играта навлезе в допълненията (просрочие), след като отборите завършиха наравно (в редовното време).Предназначение на обстоятелствените изречения и видове

Обстоятелствените изрази и фрази са предназначени да изпълняват ролята на обстоятелства и според своето значение се подразделят на обстоятелства за:
 • - място,
 • - време,
 • - начин на действие,
 • - сравнение,
 • - причина,
 • - цел,
 • - резултат,
 • - следствие,
 • - условие,
 • - отстъпка.
Обстоятелственото изречение може да предшества главното изречение или да следва след него. Отделя се със запетая само в първия случай, когато е преди главното изречение.
 • When the cat is away, the mice will play. - Когато котката е далеч (извън къщи), мишките ще играят (лудуват).

Свързване на обстоятелственото и главното изречения

Свързването между двете изречения става с различни подчинителни съюзи и съюзни думи:
 • - although,
 • - after,
 • - as,
 • - before,
 • - because,
 • - if,
 • - though,
 • - until,
 • - since,
 • - that,
 • - till,
 • - where,
 • - unless,
 • - when,
 • - while.

Примери:

 • If we don’t go now, we shall miss the train. - Ако не тръгнем сега, ще закъснеем за влака.(Обстоятелство за условие към глагола "miss")
 • The exercise was easier than I had expected. - Упражненията се оказаха по-лесни, отколкото очаквах. (Обстоятелство за сравнение към прилагателното "easier")
 • He will call you after he visits his grandmother in the hospital. - Той ще ти се обади, след като посети своята баба в болницата.
 • After he visits his grandmother in the hospital, he will call you. - След като той посети своята баба в болницата, ще ти се обади.
Това е основната информация по темата за обстоятелствените изречения (Adverbial Clauses), техните видове и начините за свързването им с главното изречение, придружени с доста примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: