Translate

---------------------------------------------------------------------------------

11 ноември 2015

Първо условно изречение | dLambow

Първо условно изречение (First Conditional Sentence)

 

Първо условие (First Conditional)

Както стана дума вече в темата условни изречения (Conditional Sentences), те се подразделят на пет вида - Zero, First, Second, Third и Mixed Conditional (нулево, първо, второ, трето и смесено условие). Тук става дума за втория вид - Първо условно изречение (First Conditional Sentence), което е реално събитие в бъдещето, по следната схема (present simple + future simple или така Real Condition - Present/Future).
 • If you study hard, you will pass the exam. - Ако учиш здраво, ти ще вземеш изпита.
 
First Conditional Sentence
Първо условие

 Следователно, в първия вид условни изречения се описват събития, които са в бъдеще време, които са реални и възможни по схемата "ако еди какво си, ЩЕ стане еди що си". Т.е. става дума за реално условие за действието от изречението, но събитията се очакват след това - в бъдеще.Свързващи съюзи в условното изречение

Във всички условни изречения задължително трябва да присъства такива съюзи, като:
 • — if - ако, 
 • — when - когато, 
 • — as soon as - веднага щом, 
 • — before - преди да,
 • — till - до, 
 • — untill - докато, 
 • — after - след като и др.

Използване на първо условие

Особеност на този вид - първо условие е, че просто бъдеще време (Future Simple) се използва само в главното изречение (Principal clause). В подчиненото изречение (Subordinate clause - условието), след посочените по-горе съюзи, използваме само просто сегашно време (Present Simple). Ако има вода (първо условие - сегашно време), ще напълня чашата (главно изречение - бъдеще време).
 • If you hear her singing (Condition - условие), you will be impressed by her voice. – Ако чуете как тя пее, Вие ще бъдете впечатлени от нейния глас.
 • When this museum is open (Condition - условие), we will go for an excursion there. – Когато този музей е отворен, ние ще отидем там на екскурзия.

Реални условия

Zero и First Conditional (нулево и първо условие) спадат към изреченията съдържащи "реално условие", за разлика от останалите, които имат различни степени на "нереално или хипотетично условие" (ако бях станал пилот на младини, сега можеше да полетя и в космоса).
 • If I see him, I will (shall) speak to him. - Ако го видя, ще поговоря с него.
 • If you don’t take a taxi, you’ll miss your train. - Ако ти не вземеш такси, (ти) ще изпуснеш влака си.
Т.е. говорещия счита такъв ход на събитията за съвсем реален, поради което той, използвайки условно подчинено изречение с "if", използва сказуемото в реално (изявително) наклонение, а не в условно. Това е основната информация по темата за първо условно изречение (First Conditional Sentence) в английски език, мястото му в останалите условни изречения (като "реално" условие), както и редица примери за използването му.

----------------

1 коментар:

 1. Условните изречения от първи вид изразяват пълна възможност да се осъществи дадено условие, като се отнасят към сегашно и бъдещо време. Предават се с формите на изявително наклонение. Сказуемото и в двете части на изречението се превежда на български с бъдеще време.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: