Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Обстоятелствено пояснение - обстоятелство (The Adverbial Modifier).

Обстоятелствено пояснение (Adverbial Modifier) в английски език.

Обстоятелство е съкратеното наименование на обстоятелственото пояснение, което се явява второстепенна част на английското изречение, която обикновено характеризира сказуемото, като обозначава как и при какви обстоятелства е станало действието, състоянието или качеството на определени лица, явления или предмети. Ето някои примери:
 • I will meet you at 6 o’clock. - Аз ще се срещна с теб в 6 часа.
 • Remembering local climate, I put on as much clothes as I could. - Помнейки местното време, аз си надянах колкото е възможно повече дрехи.


Видове обстоятелства.

Следвайки основната си функция, обстоятелствата може да характеризират такива обстоятелства при протичане на действието, като

- време,

 • He rose at dawn. – Той се надигна на разсъмване.
 • He seldom goes there. – Той рядко ходи там.

- място,

 • He lives in the south of England. – Той живее в южна Англия.
 • He went south. – Той тръгна на юг.

- начин на действие,

 • He talked to her slowly choosing his words. – Той говореше с нея, бавно подбирайки думите си.
 • He talked to her walking up and down the room. – Той говореше с нея, разхождайки се нагоре надолу по стаята.


- причина,

 • Her eyes were red from want of sleep. – Очите й бяха зачервени от недоспиване.
 • Not knowing what to add she stopped. – Не знаейки какво да добави, тя спря.

- степен,

 • She’s awfully nice. – Тя е страшно мила.
 • I was a little uneasy. – Аз бях не на себе си.

- резултат,

 • It was too hot to go out into town. – Беше твърде горещо, за излизане из града.

- условие,

 • He always came if invited. – Той винаги идваше, ако го поканеха.
 • They managed in the end, in spite of great difficulties. – На края те се справиха, независимо от големите трудности.

- сравнение,

 • He took her hand as if to shake it. – Той пое ръката й, като за ръкостискане.

- състояние,

- следствие,

- цел

 • He set the alarm clock to get up at 7. – Той нагласи будилника за ставане в 7 часа.
и др. п.
Ако в английското изречение присъстват едновременно няколко обстоятелствени пояснения, то тяхното подреждане е следното:
 • - обстоятелство за начин на действие,
 • - обстоятелство за място,
 • - обстоятелство за време.

Налични издания по английски език - за българи:


Начини за изразяване на обстоятелство.

Обстоятелственото пояснение в английски език може да бъде изразено по много и различни начини:
 • - наречие,
 • - съществително с предлог,
 • - инфинитив (сравнява на основа цел),
 • - герундий,
 • - причастие (сравнява на основа начин на действие),
 • - подчинено обстоятелствено изречение.

Още примери за използване на обстоятелства:

 • You should take life more seriously. - Вие трябва да приемате живота по-насериозно.
 • It happened in the middle of the night. - Това се случи посред нощ.
 • To make good progress you must work hard. - За да постигнете добър напредък, Вие трябва упорито да се трудите.
 • Coming into the room, she switched on the TV-set at once. - Влизайки в стаята, тя веднага включи телевизора.
 • As he was very busy, he forgot about his own wedding. - Тъй като той беше доста зает, той забрави за собствената си сватба.
Това е основната информация по темата за обстоятелственото пояснение или обстоятелството (The Adverbial Modifier), неговите видове и начини за използване в английски език, заедно с редица подходящи примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Обстоятелственото пояснение (The Adverbial Modifier) е второстепенна част на изречението, обозначаваща различни характеристики на действието - време, място, направление, причина, честота, следствие, условия, изключения, цел и др., а също и степен на качество.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: