Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

25.09.2015 г.

Място на обстоятелство в английското изречение (Position of adverbial modifier in the English sentence.).

Разположение на обстоятелственото пояснение (Position of adverbial modifier).

Обстоятелственото пояснение в английски език може да се разполага сравнително свободно в английското изречение, за разлика от някои други негови части. С него може да започва или да завършва изречението, а може и да разбива групата на сказуемото. Но най-често то (с изключение на някои обстоятелства, изразявани с наречия) се разполага след допълнението.

При наличието на две и повече обстоятелства, те се подреждат едно след друго в следния ред:
 • - обстоятелство за начин на действие,
 • - обстоятелство за място,
 • - обстоятелство за време.

Ето един пример:

 • I saw him by chance in the tram two days ago. - Аз го видях случайно в трамвая, преди два дни.
Където:
 • I - подлог, saw - сказуемо,
 • him - допълнение,
 • by chance - обстоятелство за начин на действие,
 • in the tram - обстоятелство за място,
 • two days ago - обстоятелство за време.

Правила за място на обстоятелството.

Обстоятелството за време може да се постави в началото на изречението, пред подлога:
 • Next year I am going to Italy. - Следващата година, аз отивам в Италия.

Ако искаме да отличим или акцентираме обстоятелствата за място и време, може да ги поставим пред подлога:
 • Only yesterday I was talking with him and today he is dead. - Тъкмо вчера говорих с него, а днес той не е сред живите.

Обстоятелството за място се поставя пред това за време, ако е изразено с по-голяма група думи.
 • I shall see him tomorrow at the Academy of Physical Education and Sports. - Аз ще го видя утре, в Академията за физическо възпитание и спорт.

Ако в изречението има две обстоятелства за място или време, тогава обстоятелството, изразяващо по-широко понятие, се поставя по-напред.
 • Не is leaving at 5 o'clock tomorrow. - Той заминава в 5 часа, утре.

Обстоятелствата, изразени с наречия, могат да заемат различни места в английското изречение. Тези за място и време обикновено се поставят след глагола (ако е непреходен) и след допълнението (ако глагола е преходен).
 • We shall study here. - Ние ще се учим тук.
 • We shall study English here. - Ние ще учим английски език тук.

Наречията за място и време се поставят в началото на изречението, ако върху тях пада логическо ударение.
 • Here we shall study. - Тук ще учим.

Пред сказуемото (ако е съставено от една дума) или след първата дума (ако сказуемото е съставено от повече думи), а също и след сказуемото, ако то е изразено с глагола "to be", се поставят:
 • - наречията за неопределено време,
 • - наречията за повторност на действието (ever — винаги, never — никога, just — току-що, lately — неотдавна, sometimes — понякога, often — често, seldom — рядко, usually — обикновено, rarely — рядко, always — винаги и др.),
 • - наречията за степен (quite — напълно, съвършено, scarcely, hardly — едва, almost — почти, fully — напълно и др.)

Ето някои примери:

 • Не usually gets up at 7 o'clock. - Той обикновено става в 7 часа.
 • The concert will soon be over. - Концерта скоро ще завърши.
 • She is often at the library at this time. - Тя често е в библиотеката по това време.
Това е основната информация по темата за място на обстоятелственото пояснение (Position of adverbial modifier) в английското изречение, придружена с доста примери и допълнителни правила.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Обстоятелствените думи се разполагат в английското изречение сравнително свободно. Те могат да започват изречението, да го завършват или да разбиват сказуемото. Най-често, с изключение на някои обстоятелства, изразени с наречия, те се поставят след допълнението.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.