Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Място на определението в английското изречение (Position Of The Attribute In English Sentence).

Английското определение (The English Attribute).

Вече изяснихме какво представлява английското определение (The English Attribute) и в какви случаи се използва. Знаем, че то принадлежи към второстепенните части на английското изречение (заедно с допълненията и обстоятелствените пояснения).

Предстои да уточняваме по какви начини то може да бъде изразявано - с какви части на речта. А сега ще изясним къде и защо е там неговото място в различните изречения.

Английското прилагателно няма постоянно или запазено място в английското изречение, но в зависимост от начините на неговото изразяване, може да се намира както пред определяемата дума (ляво определение), така и след нея (дясно определение). Ако имаме определение, изразено чрез прилагателно, то неговото място е пред (в ляво от) определяемата дума.
This picture represents clouds floating over a sullen sea. – Тази картина представя облаци, плуващи над мрачното море.Място на определението в английските изречения.

Ако за определение на съществително са използвани две или повече прилагателни, най-близо към определяемата дума се поставя това, което най-тясно е свързано с нея по смисъл.
 • It was a hot summer day. – Беше горещ, летен ден.
 • He wore a new black silk suit. – Той носеше нов, черен, копринен костюм.

Към прилагателното могат да се прикрепят пояснителни думи. В тези случаи поставяме определението след съществителното.
 • My client bought some vitamin tablets necessary for her health. – Моя клиентка закупи малко витаминени таблетки, необходими за нейното здраве.

Прилагателно може да определя различни местоимения. В тези случаи, определението се поставя след местоимението.
 • Would you like me to show you something unusual? – Бихте ли желали да Ви покажа нещо необичайно?

Налични издания по английски език - за българи:


Ако определението се изразява чрез причастие, числително, местоимение, съществително (в общ падеж без предлог и в притежателен падеж), то тогава то се разполага също пред определяемата дума.
 • The scared man couldn’t move. – Наплашеният мъж не можеше да се движи.
 • On the third day of my vacation I set off on a journey. – На третият ден от моята отпуска, аз заминах на пътешествие.
 • Did you see his new room? – Виждал ли си новата му стая?
 • I prefer chicken soup to fish soup. – Аз предпочитам пилешка супа пред рибена..
 • I like Anna’s earrings. – Аз харесвам обеците на Ана.

Ако определението е изразено чрез причастен израз, съществително с предлог, инфинитив или герундий с предлог, то тогава го поставяме след определяемата дума.
 • The chest of drawers made by my father was left in our old apartment. – Скринът, направен от баща ми, беше оставен в нашия стар апартамент.
 • The streets of our city are well-lighted nowadays. – Улиците в нашия град са добре осветени напоследък.
 • She has a talent to tell people’s future. – Тя имаше талант да предсказва бъдещето на хората.
 • I dream of travelling around the world. – Аз мечтая да пътувам по света.
Това е основната информация по темата за място на определението в английското изречение (Position Of The Attribute In English Sentence), придружена с редица подходящи примери и обяснения.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: