Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Активна е страницата "Начало"!
с 8 главни раздела и
всичките над 100 подраздела!
Пробвайте "Начало"!

Начини за изразяване на обстоятелство (The Adverbial Modifier).

Начини за изразяване на обстоятелство (Adverbial Modifier).

Обстоятелственото пояснение, като второстепенна част на английското изречение, може да се изразява по много и различни начини, като:
 • - наречия;
 • - причастия (или изрази с причастия);
 • - инфинитив (с предлог);
 • - герундий (с предлог);
 • - съществително име (с предлог);
 • - подчинено изречение.

Конкретни примери за обстоятелство.


Наречие

 • I live there. – Аз живея там
 • (While) reading, he made notes. – При четене (четейки), той правеше отметки.
 • Having finished his experiments, he compared the results. – Приключвайки своите експерименти, той сравняваше резултатите.Предложен инфинитив.

 • She went there to study physics. – Тя замина там да учи физика.

Предложен герундий.

 • She went there for studying physics. – Тя замина там за учене на физика.

Предложно съществително.

 • They were walking in the forest. – Те се разхождаха в гората.

Налични издания по английски език - за българи:


Подчинено изречение.

 • She’ll do it when she returns. – Тя ще направи това, когато се завърне.
 • The plant grows where the others couldn’t. – Това растение расте там, където другите не могат.
 • As it was raining, we stayed at home. – Понеже валеше, ние останахме в къщи.
 • She must hurry lest she be late. – Тя трябва да побърза, освен ако не иска да закъснее.
 • I’ll do this work if I have time. – Аз ще свърша тази работа, ако имам време.
 • Though he was very young, he was a good worker. – Независимо, че беше млад, той беше добър работник.
Изброените до тук части на речта, могат да изразяват обстоятелствено пояснение както с една дума, така и в състава на фраза или на синтактичен комплекс.
 • He was walking slowly. – Той се разхождаше бавно.
 • He goes there tomorrow. – Той отива там утре.
 • We visit them every day. – Ние ги посещаваме ежедневно.
 • The boy rushed in, his blue eyes shining happily. – Момчето се хвърли, с радостно блеснали сини очи.

Място на обстоятелствата в изречението.

Обикновено (но не винаги) обстоятелствените пояснения стоят след допълненията, а при липсата на допълнение - след сказуемото. При наличието на две или повече обстоятелства, те се разполага в следната последователност:
 • - на начин на действие,
 • - за място,
 • - за време.

Ето примери:

 • I shall go to the library (място) in the evening (време). - Аз ще ходя в библиотеката довечера.
 • I met the teacher by chance (начин на действие) in the country (място) in summer (време). - Аз срещнах случайно учителя през лятото в провинцията.
Това е основната информация по темата за начини за изразяване на обстоятелствено пояснение (The Adverbial Modifier) и неговото място в английското изречение.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Обстоятелствените пояснения, изразени чрез наречия, могат да стоят до сказуемо - пред него, след него или след спомагателния глагол.
  - I usually work at the laboratory. - Аз обикновено работя в лабораторията.
  - I have just returned. - Аз току-що се върнах.
  - He spoke slowly. - Той говореше бавно.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: