Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Начини за изразяване на обстоятелство (The Adverbial Modifier).

Начини за изразяване на обстоятелство (Adverbial Modifier).

Обстоятелственото пояснение, като второстепенна част на английското изречение, може да се изразява по много и различни начини, като:
 • - наречия;
 • - причастия (или изрази с причастия);
 • - инфинитив (с предлог);
 • - герундий (с предлог);
 • - съществително име (с предлог);
 • - подчинено изречение.

Конкретни примери за обстоятелство.


Наречие

 • I live there. – Аз живея там
 • (While) reading, he made notes. – При четене (четейки), той правеше отметки.
 • Having finished his experiments, he compared the results. – Приключвайки своите експерименти, той сравняваше резултатите.Предложен инфинитив.

 • She went there to study physics. – Тя замина там да учи физика.

Предложен герундий.

 • She went there for studying physics. – Тя замина там за учене на физика.

Предложно съществително.

 • They were walking in the forest. – Те се разхождаха в гората.

Налични издания по английски език - за българи:


Подчинено изречение.

 • She’ll do it when she returns. – Тя ще направи това, когато се завърне.
 • The plant grows where the others couldn’t. – Това растение расте там, където другите не могат.
 • As it was raining, we stayed at home. – Понеже валеше, ние останахме в къщи.
 • She must hurry lest she be late. – Тя трябва да побърза, освен ако не иска да закъснее.
 • I’ll do this work if I have time. – Аз ще свърша тази работа, ако имам време.
 • Though he was very young, he was a good worker. – Независимо, че беше млад, той беше добър работник.
Изброените до тук части на речта, могат да изразяват обстоятелствено пояснение както с една дума, така и в състава на фраза или на синтактичен комплекс.
 • He was walking slowly. – Той се разхождаше бавно.
 • He goes there tomorrow. – Той отива там утре.
 • We visit them every day. – Ние ги посещаваме ежедневно.
 • The boy rushed in, his blue eyes shining happily. – Момчето се хвърли, с радостно блеснали сини очи.

Място на обстоятелствата в изречението.

Обикновено (но не винаги) обстоятелствените пояснения стоят след допълненията, а при липсата на допълнение - след сказуемото. При наличието на две или повече обстоятелства, те се разполага в следната последователност:
 • - на начин на действие,
 • - за място,
 • - за време.

Ето примери:

 • I shall go to the library (място) in the evening (време). - Аз ще ходя в библиотеката довечера.
 • I met the teacher by chance (начин на действие) in the country (място) in summer (време). - Аз срещнах случайно учителя през лятото в провинцията.
Това е основната информация по темата за начини за изразяване на обстоятелствено пояснение (The Adverbial Modifier) и неговото място в английското изречение.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Обстоятелствените пояснения, изразени чрез наречия, могат да стоят до сказуемо - пред него, след него или след спомагателния глагол.
  - I usually work at the laboratory. - Аз обикновено работя в лабораторията.
  - I have just returned. - Аз току-що се върнах.
  - He spoke slowly. - Той говореше бавно.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: