Translate

---------------------------------------------------------------------------------

18 септември 2015

Употреба на предлога "On" | dLambow

Употреба на предлога "On" (Use of the preposition "On")

 

Предлогът "on" в английски език

Английският предлог "on" се употребява (Use of the preposition "On") най-вече за обозначаване на място със значението на "на повърхността", "отгоре на", но има и други предназначения - за обозначаване на време или за сфера на дейност.

Употреба на предлога "On"
Предлогът "on" в английски език

За обозначаване на място.

 • I love fresh snow on the ground. - Аз обичам пресния сняг по земята.
 • Put tablecloth on the table, please. - Постави покривката на масата, моля.
 • The book is on the table. - Книгата е на масата.
 • The map is on the wall. - Картата е на стената.
 • We were sitting on the grass. - Ние бяхме седнали на тревата.
 • I live on the 7th floor at 21 Oxford Street in London. Аз живея в Лондон, на ул. Оксфорд № 21, ет. 7.
 • He fell on the floor. - Той падна на пода.
 • Put the book on the table. - Сложи книгата на масата.


За посочване на време.

 • We arrive on the 1st of November. - Ние пристигаме на първи ноември.
 • They forecast sunny weather on Tuesday. - Те предвиждат слънчево време за вторник.
 • On returning back you are to make a detailed report. - Като се върнете обратно, трябва да съставите подробен отчет.

За сфера на дейност.

 • After a short speech on modern ecology problems Mr. Ivanov answered several questions. - След кратката си реч по проблемите на модерната екология, г-н Иванов отговори на няколко въпроса.
 •  

Характерни изрази за място с използването на предлога "on".

 • on the snow/ice/grass/sea/ground,
 • on the coast/beach/bridge/A34 road,
 • on the bench/roof/wall/floor/ceiling/carpet,
 • on the shelf/table/bed/sofa/chair,
 • on the head/back/shoulder/palm,
 • on the ground/first/second… floor,
 • on the page 7 на страница 7;
 • on the map - на картата,
 • on the menu - в менюто.

Стандартни изрази с предлога "on".

 • on the radio/television,
 • on the front/back of a letter/paperon the left/right,
 • on the way (to),
 • on the farm,
 • on foot,
 • on holiday,
 • on sale,
 • on business.
 • on the plane/train/ship/bus/bike/horse.
Но да не се бърка с изрази, като:
 • in the car/in my car/ in Tom's car.
или с:
 • by plane/by air самолетом/
 • by boat/ship/by sea
 • by train/by rail
 • by car/bus/by road

Това е основната информация по темата за употреба на предлога "On" (Use of the preposition "On") в английски език, заедно с характерни примери и често използвани изрази.

----------------

4 коментара:

 1. Предлогът "on" може да се използва, когато говорим за положението на един предмет в пространството, когато същия този предмет се допира до плоска повърхност:
  - on the ceiling,
  - on the wall,
  - on the floor, etc.).

  ОтговорИзтриване
 2. Друг вариант за използване на "on" е когато възприемаме определено пространство като права - например, когато говорим за река или за път:
  - They built the house on the Humber River.

  ОтговорИзтриване
 3. Следващ вариант за използване на предлога "on" е когато се говори за придвижване с автобуси, влакове и самолети. А когато се говори за придвижване с такси или автомобил, се използва прелога "in".

  ОтговорИзтриване
 4. Вместо предлога "on", Вие може да използвате предлога "in", ако желаете да подчертаете, че някой или нещо се намира именно вътре в транспортното средство. В този случай предлога може да се ползва с всеки вид транспортно средство.
  He always looks through his papers in the taxi. – Той винаги преглежда документите си в таксито.
  English people read newspapers everywhere, even on the bus. – Англичаните четат вестници навсякъде, даже и в автобуса.
  He was already in the train when I arrived. – Той вече беше във влака, когато аз пристигнах.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: