Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Отрицателни местоимения (Negative pronouns in English).

Отрицателни местоимения (Negative pronouns).

Чрез отрицателните местоимения в английски език се засвидетелства липсата на нещо или на някого. Те принадлежат на по-общата група английски местоимения (English Pronouns). Примери за такива местоимения са следните:
 • no one,
 • nobody,
 • none,
 • nothing,
 • neither,
 • no.
 • Our support service will leave nobody without answer. - Нашият сервиз няма да остави никого без отговор.

Използване на отрицателните местоимения в английски език.

Основното значение, в което се използват отрицателни местоимения в английски език е да предадат значение за отрицание на нещо (лице или предмет). Когато в едно изречение са използвани отрицателни думи, като "nobody", "no one" или "nothing", не се допуска използването на друго отрицание. Например, това е грешно: "I don't do nothing."
 • Или "Аз не му казах нищо лошо."
 • Неправилно: I did not tell him nothing bad.
 • Правилно: I told him nothing bad.Примери с "Nobody" и "No one".

"Nobody" и "no one" се използват, когато говорим за хора.
 • Nobody spoke English.
 • No one understood what I was saying.

Примери с "Nothing".

Може да използваме "nothing" за неживи неща.
 • His decisions have nothing to do with me.

Примери с "None".

Местоимението "None" може да се използва както за хора, така и за неживи неща - предмети.
 • None of friends are going.
 • It's none of my business what you do.

Налични издания по английски език - за българи:


Примери с "Neither".

Местоимението "Neither" има значение на "нито едното" или "другото".
 • Neither of our ideas was any good.

Примери с "No"

Когато се използва отрицателното местоимение "No", то това става само със съществителни.
 • No student is allowed to talk.
 • No smoking.

Граматични конструкции за местоимението "No".

Отрицателното местоимение (a Negative Pronoun) "No" обикновено се използва в две граматични конструкции:

- с изразите "there is" / "there are"

 • There is no table in our room. - Няма маса в нашата стая.

- с глагола "to have"

 • I have no dog. - Аз нямам куче.

Това е основната информация по темата с отрицателни местоимения (Negative pronouns in English), придружена с характерни примери за тяхното използване в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

3 коментара:

 1. Досьо-211:23 пр.об.

  Отрицателните местоимения "No" и "None" се съчетават с всички английски
  - одушевени съществителни:
  None of you has passed the exam. - Никой от Вас не е минал изпита.
  - неодушевени съществителни:
  None of the books was to my liking. - Нито една от книгите не ми хареса.

  ОтговорИзтриване
 2. Тано Дан411:57 пр.об.

  Отрицателното местоимение "Nothing" се отнася само за неодушевени предмети:
  There is nothing interesting here. - Няма нищо интересно тук.

  ОтговорИзтриване
 3. Отрицателните местоимения "Nobody" и "No one" съответстват на одушевени лица:
  Nobody cares about my plans. - Никой не се грижи за моите планове (Никой не се интересува от плановете ми).
  I’ve warned you, but no one would listen. - Аз Ви предупреждавах, но никой не слуша.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: