Translate

---------------------------------------------------------------------------------

20 януари 2016

Роля на инфинитив като обстоятелство | dLambow

Роля на инфинитив като обстоятелство (Infinitive as an Adverbial Modifier)

 

Функция на инфинитив като обстоятелствено пояснение

Английският глагол в една от неличните си форми като инфинитив (the Infinitive) може да изпълнява ролята и функциите на обстоятелствено пояснение или обстоятелство (The Adverbial Modifier) за изразяване на цел и следствие в английското изречение. Отговаря на въпроса "защо?"

 • He stopped to speak to Maria. - Той спря, за да говори с Мария.
 • I have come here to meet her. - Аз дойдох тук, за да се срещна с нея.
Infinitive as an Adverbial Modifier
Функция на инфинитив като обстоятелствено пояснение

Инфинитив-обстоятелство се среща и в началото, и в края на изречението. При превод на български език, пред инфинитива често се поставя "за да".
 • I went in to see if they were ready. - Аз влязох, за да видя, дали те са готови.
 • To be there on time we must hurry. - За да сме там навреме, ние трябва да побързаме.Понякога инфинитива се въвежда съчетан чрез изразите "in order" и "so as", макар че те често се изпускат.
 • You must work much in order to master a foreign language. = In order to master a foreign language you must work much. - Вие трябва много да работите, за да усъвършенствате чужд език.
 • He went there so as to help you. - Той отиде там, за да Ви помогне.
При отрицателен инфинитив "so as" обикновено се използва винаги.
 • I hired a taxi so as not to miss the train. - Аз наех такси, за да не изпусна за влака.

Инфинитив като обстоятелство за следствие

Когато се използва инфинитив като обстоятелствено пояснение за следствие, той обикновено се поставя в края на изречението, като преди него се използват думи, като
 • too - твърде,
 • enough - достатъчно.
too  +  прилагателно/наречие  +  инфинитив
Примери:
 • He is too lazy to get up early. - Той е твърде мързелив, за да става рано.
 • He is too young to understand it. - Той е твърде млад, за да разбере това.
 • It was too late to come back. - Беше твърде късно, за да се връщаме обратно.
прилагателно/наречие   +  enough   +   инфинитив
 • He is lazy enough to get up early. - Той е достатъчно ленив, за да става рано.
 • She is old enough to go to work. - Тя е достатъчно възрастна, за да ходи на работа.

Инфинитив като обстоятелство за цел

В тази си роля, инфинитива може да стои както в началото, така и в края. В тези случаи могат да го предшестват съюзите:
 • in order - тъй като,
 • so as - така че.
Пример:
 • I went to the station in order to see off а friend. - Аз отидох на гарата, за да изпратя приятел.
Това е основната информация по темата за функциите на инфинитиви във ролята му на обстоятелствено пояснение за цел и следствие (Infinitive as an  Adverbial Modifier) и начините за използването му в английски език.

----------------

1 коментар:

 1. Често инфинитив може да се определя от обстоятелствено пояснение, изразено с наречие.
  I asked him to speak slowly. - Аз го помолих да говори бавно.
  He hoped to finish his work soon. - Той се надяваше скоро да завърши работата.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: