Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Роля на инфинитив като обстоятелство (Infinitive as an Adverbial Modifier).

Функция на инфинитив като обстоятелствено пояснение (Infinitive as an  Adverbial Modifier).

Английският глагол в една от неличните си форми като инфинитив (the Infinitive) може да изпълнява ролята и функциите на обстоятелствено пояснение или обстоятелство (The Adverbial Modifier) за изразяване на цел и следствие в английското изречение. Отговаря на въпроса "защо?"
 • He stopped to speak to Maria. - Той спря, за да говори с Мария.
 • I have come here to meet her. - Аз дойдох тук, за да се срещна с нея.

Инфинитив-обстоятелство се среща и в началото, и в края на изречението. При превод на български език, пред инфинитива често се поставя "за да".
 • I went in to see if they were ready. - Аз влязох, за да видя, дали те са готови.
 • To be there on time we must hurry. - За да сме там навреме, ние трябва да побързаме.Понякога инфинитива се въвежда съчетан чрез изразите "in order" и "so as", макар че те често се изпускат.
 • You must work much in order to master a foreign language. = In order to master a foreign language you must work much. - Вие трябва много да работите, за да усъвършенствате чужд език.
 • He went there so as to help you. - Той отиде там, за да Ви помогне.
При отрицателен инфинитив "so as" обикновено се използва винаги.
 • I hired a taxi so as not to miss the train. - Аз наех такси, за да не изпусна за влака.

Налични издания по английски език - за българи:


Инфинитив като обстоятелство за следствие.

Когато се използва инфинитив като обстоятелствено пояснение за следствие, той обикновено се поставя в края на изречението, като преди него се използват думи, като
 • too - твърде,
 • enough - достатъчно.
too  +  прилагателно/наречие  +  инфинитив
Примери:
 • He is too lazy to get up early. - Той е твърде мързелив, за да става рано.
 • He is too young to understand it. - Той е твърде млад, за да разбере това.
 • It was too late to come back. - Беше твърде късно, за да се връщаме обратно.
прилагателно/наречие   +  enough   +   инфинитив
 • He is lazy enough to get up early. - Той е достатъчно ленив, за да става рано.
 • She is old enough to go to work. - Тя е достатъчно възрастна, за да ходи на работа.

https://investiciite.blogspot.com/

Инфинитив като обстоятелство за цел.

В тази си роля, инфинитива може да стои както в началото, така и в края. В тези случаи могат да го предшестват съюзите:
 • in order - тъй като,
 • so as - така че.
Пример:
 • I went to the station in order to see off а friend. - Аз отидох на гарата, за да изпратя приятел.
Това е основната информация по темата за функциите на инфинитиви във ролята му на обстоятелствено пояснение за цел и следствие (Infinitive as an  Adverbial Modifier) и начините за използването му в английски език.
----------

1 коментар:

 1. Често инфинитив може да се определя от обстоятелствено пояснение, изразено с наречие.
  I asked him to speak slowly. - Аз го помолих да говори бавно.
  He hoped to finish his work soon. - Той се надяваше скоро да завърши работата.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: