Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Склонение на личните местоимения (Declension of personal pronouns).

Система за склонение на личните местоимения.

В английски език системата от падежи, според които се прави склонение на личните местоимения (Declension of personal pronouns), е различна от таза при съществителните имена. така личните местоимения имат два падежа - именителен и обектен.

Именителен падеж на личните местоимения.

 • I - аз,
 • you - ти,      
 • he - той,    
 • she - тя,    
 • it - то,
 • we - ние,
 • you - вие,
 • they - те.Обектен падеж на личните местоимения.

 • me - мене, ми,
 • you - тебе, ти,
 • him - него, му,
 • her - нея, й,
 • it - него, му,
 • us - нас, ни,
 • you - вас, ви,
 • them - тях, ги.

Функции на личните местоимения в английското изречение.

Личните местоимения във функцията си на подлог имат именителен падеж, а във функцията си на допълнение (пряко, косвено, предложно) имат формата на обектен падеж.

Подлог - в именителен падеж.

 • I write letters. - Аз пиша писмо.
 • Не works at the mill. - Той работи в завода.
 • This girl studies at the institute; she studies very well. - Това момиче учи в института - тя се учи много добре.
 • I like these children. - Аз харесвам тези деца.
 • They play  in the garden in the morning. - Сутрин, те играят в градината.
 • We take English lessons. - Ние вземаме уроци по английски език.
                                            

Допълнения - в обектен падеж.

 • Give me a pen, please (косвено). - Дайте ми химикалка, моля.
 • I work with him in the same shop (предложно). - Аз работя с него в същия цех.
 • I help him in his work (косвено). - Аз му помагав в работата.
 • Every day I see her at the lectures. (пряко) - Всеки ден я виждам на лекции.
 • I give her my notes (косвено). - Аз й давам своите записки.
 • I take books from her (предложно). - Аз вземам книги от нея.
 • I meet them every day (пряко). - Аз ги срещам всеки ден.
 • The teacher speaks English with us (предложно). - Преподавателят говори с нас на английски.

Налични издания по английски език - за българи:


Функциите на местоименията "it" и "you".

Функциите на местоименията "it" и "you", имащи еднакви форми за именителен и обектен падеж, се различават само по своето място в изречението.

Като подлог - в именителен падеж.                               

 • I read a book by Jack London: it tells us about dogs. - Аз чета книга от Джек Лондон, в която се разказва за кучета.
 • You read very well. - Вие четете много добре.

Като допълнение - в обектен падеж.

 • I like it (пряко). - Аз го харесвам.
 • Do you know him? - Познавате ли го?

Това е основната информация по темата за склонение на личните местоимения (Declension of personal pronouns) в английски език, придружена с примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

4 коментара:

 1. шаферк-99:46 пр.об.

  Личните местоимения в английски език: I, you, he/she/it, we, they, me, him, her, it, us, them, обозначават лица и предмети от гледна точка на тяхното отношение към говорещия. Например, "I" обозначава самия говорещ, "we" – говорещия съвместно с други лица, а "they" – някои други лица, намиращи се край говорещия и неговия събеседник.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако към един глагол се отнасят няколко лични местоимения, то техния ред е следния: трето и второ лице преди първо:
   He and I both like sailing. - И той и аз (и двамата) обичаме плаването.
   Второ лице преди трето:
   You and she should make it up with each other, you were such a nice couple. - Ти е тя трябва да се помирите помежду си, бяхте такава чудесна двойка.

   Изтриване
 2. Личните местоимения могат да се променят по лице, число, род (в трето лице) и падеж (именителен и обектен). Обикновено изпълняват ролята на подлог в изречението:
  - Именителен падеж - подлог - I am Ivan. - Аз съм Иван.
  - Обектен падеж - допълнение - This ice-cream was bought for me. - Този сладолед е купен за мен.

  ОтговорИзтриване
 3. Обектен падеж може да се използва когато освен лични местоимения в изречението друго няма:
  - Who called me? - Кой ми е звънил?
  - I did. / Me. - Аз го направих. Аз (бях).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: