Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 септември 2015

Косвено допълнение | dLambow

Косвени допълнения (The Indirect Object)

 

Косвено допълнение

Освен прякото, в английски език се използва и косвено допълнение, което е адресат на действието, т.е. явява се обекта към който е насочено действието или заради когото се извършва действието, изразено чрез глагола-сказуемо в изречението.

Косвени допълнения
Косвено допълнение

Като правило, косвеното допълнение заема място между глагола и прякото допълнение.
 • The father showed his son how to make a paper airplane. - Бащата показа на сина си как да си направи книжен самолет.
 • I sent my parents a postcard. - Аз изпратих на родителите си пощенска картичка.
 • He gave me a good advice. - Той ми даде добър съвет.
 • Maria wrote us an e-mail. - Мария ни написа електронно писмо.Използване на косвено допълнение.

Ако в качеството на пряко допълнение се ползва лично местоимение, то косвеното допълнение се използва след прякото.
 • I sent it to my parents. - Аз изпратих това на моите родители.
Към някои преходни глаголи, освен пряко допълнение, може да се добави още едно, второ - косвено, което обозначава адресата - лице към което или заради което се извършва действието. То отговаря на въпросите to whom? - "на кого?", "на какво?" и дава различна допълнителна информация. Косвеното допълнение, което стои пред прякото, се използва без предлог (безпредложно).
 • He gave the boy a book. - Той даде на момчето книга.
Косвеното допълнение, стоящо след прякото, се използва с предлог, но това вече е друга тема.
 • He gave a book for my father. - Той даде книга за баща ми.
Често, косвеното допълнение се изразява чрез местоимение в обектен падеж:
 • me - на мен,
 • him - на него,
 • her - на нея,
 • it - на него,
 • us - на нас,
 • you - на вас,
 • them - на тях.

Редица преходни глаголи могат да се използват с две безпредложни допълнения, от които косвеното предшества прякото:
 • to give - давам,
 • to pay - плащам,
 • to sell - продавам,
 • to offer - предлагам,
 • to show - показвам,
 • to send - изпращам,
 • to promise - обещавам,
 • to ask - питам,
 • to teach - уча,
 • to envy - завиждам.

Ето още няколко примера:

 • He gave me the book. = He gave the book to me. - Той ми даде книга.
 • We sent him a letter. = We sent a letter to him. - Той му изпрати писмо.
 • I gave the student the book. - Аз дадох на студента книга.
Това е основната информация по темата за косвеното допълнение (The Indirect Object), използвано в английски език, заедно с някои характерни примери.   

----------------

2 коментара:

Tsena Ben каза...

Косвеното допълнение (The Indirect Object) в английски език обозначава лице(а), към които е насочено действието. Употребява се само при наличието на пряко или предложно (по-рядко) допълнение и заема място между глагола и прякото допълнение.
The teacher gave us a very difficult task. - Учителят ни даде много трудна задача.
- us – косвено допълнение;
- task - предложно допълнение.

Manni_Dan4 каза...

The engineer showed the boys how to build a boat. - Инженерът показа на момчетата как да построят лодка.
В този пример:
- the boys - е косвено допълнение;
- how to build the boat - е пряко допълнение.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: