Translate

---------------------------------------------------------------------------------

13 януари 2016

Обстоятелства за цел | dLambow

Обстоятелствено пояснение за цел (Adverbial Modifiers of Purpose)

 

Обстоятелства за цел

Един от видовете обстоятелствено пояснение - обстоятелство (The Adverbial Modifier) е обстоятелството за цел (Adverbial Modifier of Purpose).

Adverbial Modifiers of Purpose
Обстоятелства за цел

Използват се за пояснение на цел на действието. 
  • I came here to speak with our teacher. - Аз дойдох тук, за да говоря с нашия учител.
  • I did everything I could to warn you of the danger. – Аз направих всичко, което можах, за да те предпазя от опасност. (обстоятелство, изразено чрез инфинитив)


Изразяване на обстоятелство за цел

Обикновено, обстоятелствените пояснения за цел, се изразяват чрез инфинитив и се поставят след глагола.
  • She has come to discuss the terms of our contract. – Тя е дошла, за да обсъди условията по нашия договор.
  • She arrived in Sofia to enter the university. - Тя дойде в София, за да постъпи в университет.

Разпознаване на обстоятелствата за цел

Обстоятелствата за цел отговарят на въпроса "For what purpose?" - "С каква цел?"
  • He set the alarm clock to get up at 7. – Той нави будилника за ставане в 7 часа.
  • She came to discuss her living conditions. – Тя дойде, за да обсъди своите условия за живот.
  • He always uses the alarm-clock to get up in time. – Той винаги използва будилник, за да става навреме.
  • We’ll have to run to catch the train. - Ще ни се наложи да бягаме, за да хванем влака.
Това е основната информация по темата за обстоятелствените пояснения за цел (Adverbial Modifiers of Purpose) и начините за тяхното изразяване в английски език.

----------------

1 коментар:

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: