Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Елементи на изречението ( Phrases & Clauses).

Елементи на изречението ( Phrases).

В състава на изречението могат да влизат думи и словосъчетания, които не са свързани с другите части на изречението и не се отнасят нито към главните му части (подлог и сказуемо), нито към второстепенните му части (допълнение, определение, обстоятелствено пояснение).

Това са т.н. "елементи на изречението", които не се считат за негови части.

Състав на елементите на изречението.


Обръщение.

Обръщението назовава лицето, към което е насочена речта.
  • Ivan, do you remember where I put my umbrella? - Иване, помниш ли къде си оставих чадъра?Междуметия.

Междуметията, употребени в изречението, изразяват емоциите на говорещия.
  • Ouch, I’ve burned my hand! - Ох, изгорих си ръката!

Уводни думи и словосъчетания.

Най-често уводните думи или словосъчетания отразяват отношението на говорещия към изказваната мисъл, като пояснение, предположение, увереност и т.н.
  • By the way, I have a present for you. - Между другото, аз имам подарък за теб.
  • Indeed, it was boring for us to hear this story again and again. - Разбира се, беше ни скучно да слушаме тази история отново и отново.

Налични издания по английски език - за българи:


Уточняващи части на изречението (Clauses).

В простите изречения, интонационно и по смисъл се отделят части на изречението, които имат значение за уточняване, поясняване и присъединяване, които като цяло са допълнителни съобщения. В тези случаи се използват най-често запетая и тере, като препинателни знаци.

При използване на тези елементи на изречението, можем да различим уточняващи (поясняващи други части) и уточняеми негови части. Това са думи и словосъчетания, които се обособяват, като се отделят със запетая в началото или в края на изречението, или се отделят и от двете страни в средата на изречението.

Уточняващите части придават по-конкретно значение, тъй като стесняват понятието, предавано на уточняемите части или го ограничават в определена степен. По този начин уточняващите и уточняемите части се отнасят едни към други като: общо - частно, широко - конкретно, родово - видово. Могат да се уточняват всички части на изречението.

Най-често се уточняват обстоятелства за време и място, но също и определения за цвят, размер и т.н. Уточняващите думи и изрази най-често се присъединяват към изречението със съюз или с израза "то ест" - т.е. Често използвани уточняващи думи и изрази са - иначе, така да се каже, тогава, именно, откъм, отпред, почти, далеч, близо и др.п. Това е основната информация по темата за елементите на изречението и уточняващите негови части ( Phrases & Clauses), които имат добавъчни функции.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

  1. Елементите на изречението не влизат в състава на неговите части. Такива са обръщенията, с които се назовава лицето към което са обърнати думите ни. Междуметията, които отразяват емоциите на говорещия. Уводни думи и различни словосъчетания.

    ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: