Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Сложни части на изречението (Complex Parts of the Sentence).

Сложни части на изречението.

Някои части на изречението могат да представляват неделими съчетания от съществително или местоимение с нелична форма на глагола в инфинитив, причастие или герундий. Такива части на изречението се наричат сложни.

Пълна класификация на частите на изречението.

Освен обикновените части на изречението, които се подразделят на:

главни:

 • - подлог,
  - сказуемо,

второстепенни:

 • - определение,
 • - допълнение,
 • - обстоятелство,
има още и

сложни части на изречението:

 • - сложен подлог,
 • - сложна именна част на сказуемо,
 • - сложно пряко допълнение,
 • - сложно предложно допълнение,
 • - сложно определение,
 • - сложно обстоятелство.Нека да ги онагледим с примери за по ясно разбиране:


1 - Сложен подлог (The Complex Subject).

 • The steamer is expected to arrive tomorrow. -  Очаква се парахода да пристигне утре.
 • It is difficult for him to do it today. - За него е трудно да направи това днес.

2 - Сложна именна част на сказуемо (The Complex Predicative).

 • The only way out of the difficulty is for you to go there. -  Единственият изход от затруднението за Вас е да заминете там.
 • The inconvenience was my not knowing the language. - Неудобството се състоеше в това, че не знаех езика.

3 - Сложно пряко допълнение (The Complex Direct Object).

 • I saw her crossing the street. - Аз я видях да пресича улицата.
 • Do you mind my opening the window? - Имате ли против да отворя прозореца?

Налични издания по английски език - за българи:


4 - Сложно предложно допълнение (The Complex Prepositional Object).

 • I count upon him to help me. - Аз разчитам той да ми помогне.
 • I was surprised at my brother’s coming so early. - Аз се изненадах от ранното пристигане на брат ми.

5 - Сложно определение (The Complex Attribute).

 • The first thing for me to do is to find out the date of the arrival of the steamer. - Първото нещо, което трябва да направя, е да уточня датата на пристигане на парахода.

6 - Сложно обстоятелство (The Complex Adverbial Modifier).

 • The water was too cold for the children to bathe. - Водата беше твърде студена, за да се къпят децата.
 • My brother having taken the key, I could not enter the house. - Поради това, че брат ми беше взел ключа, аз не можах да вляза в къщи.
Това е основната информация по темата със сложните части на изречението (Complex Parts of the Sentence), които най-често намират приложение в английски език, придружена с няколко характерни примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: