Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Активна е страницата "Начало"!
с 8 главни раздела и
всичките над 100 подраздела!
Пробвайте "Начало"!

Сложни части на изречението (Complex Parts of the Sentence).

Сложни части на изречението.

Някои части на изречението могат да представляват неделими съчетания от съществително или местоимение с нелична форма на глагола в инфинитив, причастие или герундий. Такива части на изречението се наричат сложни.

Пълна класификация на частите на изречението.

Освен обикновените части на изречението, които се подразделят на:

главни:

 • - подлог,
  - сказуемо,

второстепенни:

 • - определение,
 • - допълнение,
 • - обстоятелство,
има още и

сложни части на изречението:

 • - сложен подлог,
 • - сложна именна част на сказуемо,
 • - сложно пряко допълнение,
 • - сложно предложно допълнение,
 • - сложно определение,
 • - сложно обстоятелство.Нека да ги онагледим с примери за по ясно разбиране:


1 - Сложен подлог (The Complex Subject).

 • The steamer is expected to arrive tomorrow. -  Очаква се парахода да пристигне утре.
 • It is difficult for him to do it today. - За него е трудно да направи това днес.

2 - Сложна именна част на сказуемо (The Complex Predicative).

 • The only way out of the difficulty is for you to go there. -  Единственият изход от затруднението за Вас е да заминете там.
 • The inconvenience was my not knowing the language. - Неудобството се състоеше в това, че не знаех езика.

3 - Сложно пряко допълнение (The Complex Direct Object).

 • I saw her crossing the street. - Аз я видях да пресича улицата.
 • Do you mind my opening the window? - Имате ли против да отворя прозореца?

Налични издания по английски език - за българи:


4 - Сложно предложно допълнение (The Complex Prepositional Object).

 • I count upon him to help me. - Аз разчитам той да ми помогне.
 • I was surprised at my brother’s coming so early. - Аз се изненадах от ранното пристигане на брат ми.

5 - Сложно определение (The Complex Attribute).

 • The first thing for me to do is to find out the date of the arrival of the steamer. - Първото нещо, което трябва да направя, е да уточня датата на пристигане на парахода.

6 - Сложно обстоятелство (The Complex Adverbial Modifier).

 • The water was too cold for the children to bathe. - Водата беше твърде студена, за да се къпят децата.
 • My brother having taken the key, I could not enter the house. - Поради това, че брат ми беше взел ключа, аз не можах да вляза в къщи.
Това е основната информация по темата със сложните части на изречението (Complex Parts of the Sentence), които най-често намират приложение в английски език, придружена с няколко характерни примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: