Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 септември 2015

Съществителни от мъжки род | dLambow

Съществителни от мъжки род (Masculine Gender Nouns)

 

Мъжки род (masculine gender)

С уговорката, че в английски език няма официална категория за род на съществителните имена, при все това се прави разграничение по полов признак. Към мъжки род се числят съществителни, които явно обозначават лица от мъжки пол.

Masculine Gender Nouns
Мъжки род (masculine gender)

Ето примери:
 • father - баща,
 • brother - брат),
 • man - мъж,
 • boy - момче,
 • husband - съпруг,
 • uncle - чичо,
 • gentleman - джентълмен,
 • king - крал,
 • hero - герой,
 • actor - актьор,
 • lion - лъв,
 • horse — кон,
 • cock - петел.
В речта те често се заменят с местоимението "he".
 • My father is a worker, he works at a factory. - Баща ми е работник, той работи във фабрика.
Използване на съществителни в мъжки род

 • My uncle is a true professional, he uses all his potential in his work. - Моят чичо е истински професионалист, той използва целия си потенциал в своята работа.
Думата "man" може да се използва не само в значение на "мъж", но и като "човек" в общ смисъл. При това, при обобщение, думата "man" се съгласува с местоимението "he":
 • Man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor. Alexis Carrel - Човек не може да се преобразува без страдания, като при това той е и двете - и мрамор и скулптор.
В горния случай, местоимението се съгласува със съществително в мъжки род, но подразбира всички хора, независимо от пола им. Това е основната информация по темата за съществителните имена от мъжки род (Masculine Gender Nouns), придружена от примери и указания за използване.

----------------

1 коментар:

 1. Лиса Денк0ва15.01.16 г., 11:34

  Понятието за род в английски език нерядко се реализира чрез съотнасяне на всяко съществително непосредствено с личните местоимения в трето лице, единствено число.
  He - Лице от мъжки род,
  She - Лице от женски род,
  It - Използва се когато рода не е определен, отсъства или няма значение.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: