Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Място на наречията в изречението (Position of Adverbs).

Място на наречията (Position of Adverbs).

В повечето случаи, мястото на наречията в английското изречение е пред прилагателните или наречията, към които се отнасят.
 • Not all pupils remember new material equally well. - Не всички ученици запомнят новия материал еднакво добре.
 • Their activities are highly suspicious. - Техните действия са доста подозрителни.
 • The atoms of matter are extremely small. - Атомите са много малки вещества.
 • Not all metals conduct electricity equally well. - Не всички метали провеждат електричество еднакво добре.

Известно изключение прави наречието "enough", което стои след думата, за която се отнася. При употреба със съществително, "enough" може да заема място и пред него.
 • He is working well enough. - Той работи доста добре.
 • Не speaks English well enough. - Той говори английски достатъчно добре.
 • The night was dark enough. - Нощта беше доста тъмна.
 • We haven't enough time (time enough) to catch the train now. - Ние нямаме достатъчно време, за да хванем сегашния влак.Наречия за неопределено време.

 • always,
 • ever,
 • never,
 • usually,
 • often,
 • seldom,
 • rarely,
 • hardly,
 • nearly,
 • just,
 • already и др.
стоят пред глагола, независимо дали е преходен или непреходен.
 • I never knew anyboby catch anything up the Thames, except minnows and dead cats. - Аз не съм виждал някой да е хващал нещо в Темза, освен плъхове и мъртви котки.
 • The molecules always collide with one another. - Молекулите винаги се сблъскват една с друга.

Налични издания по английски език - за българи:


Употреба с глагола "to be".

При употреба заедно с глагола "to be" наречията за неопределено време заемат място след глагола.
 • The number of positive charges in the nucleus is always the same as the number of planetary electrons in the atom. - Броят на положителните заряди в ядрото е винаги същото, както и броя на орбиталните електрони в атома.

Други случаи на употреба на наречия.

Наречието "sometimes" понякога може да стои пред глагола, в началото или в края на изречението.
 • Не sometimes comes here. - Той идва понякога тук.
 • Sometimes he comes here. - Понякога той идва тук.
 • Не comes here sometimes. - Той идва тук понякога.

Наречието "yet" се поставя или между спомагателния и смисловия глагол или в края на изречението.
 • I have not yet finished my work. - Аз още не съм завършил своята работа.
 • I have not finished my work yet. - Аз не съм завършил своята работа все още.
Наречията за определено време "today", "yesterday", "tomorrow" и т.н. се поставят в началото или в края на изречението.
 • Yesterday I was very busy. - Вчера аз бях доста зает.
 • I was very busy yesterday. - Аз бях доста зает вчера.
Наречията за начин на действие се поставят пред преходния глагол или след допълнението към преходния глагол.
 • The driver quickly stopped the car. - Шофьорът бързо спря колата.
 • The driver stopped the car quickly. - Шофьорът спря колата бързо.
Ако глагола е непреходен, наречието се поставя непосредствено след него.
 • The waves broke noisily against the rock. - Вълните се разбиваха шумно в скалите.
При сложни форми на глагола, наречията за неопределено време, начин на действие, мяра и степен се поставят между спомагателния глагол и смисловия глагол. Ако сложната глаголна форма включва два спомагателни глагола, то наречието обикновено се поставя след първия спомагателен глагол.
 • Resonance is often observed in nature. - Резонансът е често наблюдаван в природата.
 • This formula has already been mentioned above. - Тази формула вече се споменаваше по-горе.

Това е основната информация по темата за мястото на наречията в английското изречение (Position of Adverbs). За някои по-специфични случаи може да споменаваме в коментарите по-долу.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

3 коментара:

 1. Досьо-211:29 пр.об.

  По правило, английските наречия се разполагат пред съответстващото им прилагателно или наречие. Изключение от това основно правило е наречието "enough", което се поставя след свързаната с него дума.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Pre-Intermediate - Принципът на поставяне на наречията на определено място се основава на два момента:
   - Наречието се поставя или преди, или след глагола,
   - Наречията от различни категории (начин на действие, време, място и др.) заемат различни места в изречението.
   Поради това са възможни няколко варианта за поставяне на всяка категория наречия в изречението.

   Изтриване
 2. Наречията за определено време (today, yesterday, tomorrow и т. н.) се поставят в началото или в края на изреченията:
  Tomorrow I’m flying to London. / I’m flying to London tomorrow. - Утре аз летя за Лондон. / Аз летя за Лондон утре.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: