Translate

---------------------------------------------------------------------------------

13 февруари 2016

Количествени определители на съществителните | dLambow

Количествени определители на съществителните (Quantitative determiners of nouns)

 

Какво е количествен определител (Quantifiers)?

 

Куонтификатор (от англ. Quantifier)

Както показва наименованието му, куонтификатор (от англ. Quantifier) е вид определител (Determiner), които се използват като количествен определител (измерител) за изчисляеми и неизчисляеми съществителните в английски език, който дава възможност да се опише количеството на предмети, хора, течности и други вещества. 

Quantitative determiners of nouns
Какво е количествен определител (Quantifiers)?
 

В английската реч ежедневно се използват Quantifiers:

 • Nights on weekdays are crazy at supermarkets: there are so many people there. - Вечерно време, в почивните дни, е истинска лудница в супермаркетите - там има толкова много хора.
 • Your friend succeeded in getting his personal record having drunk a great amount of  tequila. - Вашият приятел успя да постави свой личен рекорд, като изпи голямо количество текила.
Думи и изрази - количествени определители

 • - some - известно количество,
 • - any - малко,
 • - several - няколко,
 • - a few - немного,
 • - a little - малко,
 • - few - малко,
 • - enough - достатъчно,
 • - all - всички,
 • - a lot of - много от,
 • - lots of - много от,
 • - plenty of - множество от,
 • - many - много,
 • - much - много,
 • - a couple of - двойка от,
 • - several - няколко,
 • - a good - добре,
 • - great - велик,
 • - large number of - огромно количество,
 • - little - немного,
 • - a bit - парченце,
 • - a great deal - голяма сделка,
 • - a good deal - добра сделка,
 • - so many - толкова много,
 • - a great amount - огромно количество.

Използване на количествените определители

Вече уточнихме, че количеството от нещо в английски език може да се изрази с помощта на този особен клас думи, наречени quantifiers - количествени определители. Очевидно е, че количествените отношения са доста разнообразни, както се вижда от думите и изразите посочени по-горе.

Изчисляеми и неизчисляеми съществителни (Count and Non-count Nouns).

Най-важната стъпка при избора на правилен количествен определител е идентификацията на съществителното - какво е то - изчисляемо или неизчисляемо. Някои съществителни могат да бъдат преброени:
 • - коне (horses),
 • - камъни (rocks) и т.п.
Други не могат да бъдат преброени:
 • - злато (gold),
 • - мляко (milk),
 • - захар (sugar) и т.п.

С изчисляеми и с неизчисляеми съществителни:

 • - any,
 • - enough,
 • - a lot,
 • - lots,
 • - plenty,
 • - a lack,
 • - all,
 • - this,
 • - that,
 • - some,
 • - none,
 • - most.
Например:
 • Any horse will eat grass.
 • Enough of the rice was left for seconds.
 • He had a lot of time left.

С изчисляеми съществителни:

 • - several,
 • - neither,
 • - both,
 • - either,
 • - a couple,
 • - each.
Например:
 • Several horses escaped.
 • Neither cheeseburger had pickles on it.
 • Bob threw both rocks at me.
 • Choose either pancakes or biscuits for breakfast.

Само с неизчисляеми съществителни:

 • - a little,
 • - much,
 • - not much,
 • - too much,
 • - a bit,
 • - a great deal,
 • - a good deal.
Например:
 • A little rice fell out of the bag.
 • Luckily, there was not much traffic.
 • One artist likes to use a bit of gold in his paintings.
 • After the flood, our basement had a good deal of grungy, standing water.

С "Few" (малко):

Този определител е малко по-различен от останалите, използва се по различни начини и даже създава английски идеоми. Използва се с изчисляеми съществителни.
Например:
 • Other than tigers and jaguars, few cats like water.
 • I only have a few dollars.

“Few” в английски идиоми:


“Quite a few” - много.
Например:
 • Bill ate quite a few cheeseburgers.
 • Quite a few teams use red as their team color.

“Few and far between” - рядко.
Например:
 • In Portland, Oregon, snowstorms are few and far between.
 • That dog smells; his baths are few and far between.
Както се вижда, горните списъци и примери могат още доста да бъдат продължавани в коментарите по-долу. За сега, това е основната информация по темата за количествени определители на съществителните (Quantifiers), тяхното значение, видове и начините им за използване в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: