Translate

---------------------------------------------------------------------------------

14 февруари 2016

Инфинитив без частица to | dLambow

Инфинитив без частица "to" (Infinitive without the particle "to")

В английски език има редица случаи, в които инфинитив може да се употреби без частицата "to" (Infinitive without the particle "to"). Ето по-съществените от тях:Случаи на инфинитив без "to" 

Infinitive without the particle "to"
Случаи на инфинитив без "to"
 

След модалните глаголи must, can (could), may (might) и need.

 • You must do it at once. - Ти си длъжен да направиш това веднага.
 • Не can speak Bulgarian. - Той може да говори български.
 • May I come in? - Мога ли да вляза?
 • Need he come here? - Нужно ли е той да идва тук?

След глаголите to make, to let, to help.

 • Не made me read this book. - Той ме накара да прочета тази книга.
 • I let him go there. - Аз му разреших да отиде там.
 • Help me (to) do it. - Помогнете ми да направя това.
 

След глаголите tо see, to watch, to hear, to feel.

 • I saw her leave the room. - Аз я видях да напуска стаята.
 • I heard her sing. - Аз я чух да пее.
 • I felt him put his hand on my shoulder. - Аз го усетих да поставя ръката си върху моето рамо.
Забележка: Ако глаголите от втория и третия случай по-горе, са употребени в страдателен залог, следващия след тях инфинитив е с частицата "to".
 • Не was made to do it. - Той беше заставен да направи това.
 • Не was seen to leave the house. - Той беше видян да напуска къщата.

След изразите had better, would rather, would sooner.

 • You had better go there at once. - Най-добре е да отидеш там веднага.
 • I would rather not tell them about it. - Аз бих предпочел да не говоря за това.
 • Не said he would sooner stay at home. - Той каза, че по-скоро би останал в къщи.
Това са по съществените случаи за употреба на инфинитив без частица "to" (Infinitive without the particle "to"), намиращи по-широко приложение в английски език, придружени с достатъчно примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: