Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Фразови съществителни имена (English Noun Phrases).

Фразовото съществително в английски език

Фразовото съществително в английски език е група от думи, използвани да формират базовото име, когато е непрактично да се използва самостоятелна дума или когато съществителното е твърде общо понятие, за да се използва в конкретния случай. Колкото и да е богат нашия речник, понякога една дума не е достатъчна и затова се налага да прибягваме до фразово съществително.

За представяне на смисъла.

Затова когато един термин е недостатъчен да представи смисъла, който желаем, се налага да добавим думи, които конкретизират или ограничават значението на по общ термин. Друг път се налага да използваме повече думи, когато не си спомняме точния термин, който имаме предвид.

Съставяме правилни съществителни фрази

Затова умението да съставяме правилни съществителни фрази, е важно за прецизното използване на английски език. Често към съществителните се добавят т.н. модификатори, което води до образуване на съществителна фраза. Някои примери за модификатори:
 • a, the, every
 • this, that, those, these
 • my, your, its, their, Mary’s
 • one, many
 • second, last

Използват се и други конкретизатори на главното съществително, като:

 • kitchen, westerly
 • Canadian, American, European
 • red, dark
 • acrid, scented
 • metal, oak
 • large, 5-inch
 • heavy
 • shiny, dull

Ето един пример до каква степен може да се конкретизира едно съществително:

 • the  book
 • the history book
 • the Bulgarian history book
 • the illustrated Bulgarian history book
 • the recent illustrated Bulgarian history book
 • the recent controversial illustrated Bulgarian history book
 • the recent controversial illustrated leather bound Bulgarian history book
Думите модификатори могат да се поставят както преди съществителното (pre-modifiers), така и след него (post-modifiers). И едните и другите могат да бъдат както кратки, така и доста дълги - виж примера по-горе. Ако в един рeален текст на английски език се маркират всички съществителни фрази, ще разберете до колко голяма степен те доминират в текста.


Ето още примери за съществителна фраза:

 • The people that I saw coming in the building at nine o'clock have just left. Където « The people … nine o'clock” е фразовото съществително, като изпълнява функцията на подлог за главния клагол “have just left”.
 • The Chairmаn of the Boаrd of Governors.
 • The new vitаmin pаcked high cаlcium low fаt breаkfast cereal.
 • The crimsоn, ermine trimmed, velvet gоwn with gоld trimmings was wоrn by Anne Bоleyn at her cоronation.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: