Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 февруари 2016

Прост подлог | dLambow

Прост подлог (Simple Subject)

 

Кой подлог е прост?

Преди всичко трябва да уточним, че простия подлог е един от трите вида личен подлог (Personal Subject) в английски език, като тази роля обикновено се изпълнява от съществително или местоимение. Значи, това е само подлога, без неговите модификатори - прилагателни, наречия и други обяснителни подробности. Например:

  • The husband wasn't dead. - Съпрутъг не беше мъртав.
Прост подлог
Кой подлог е прост?


Как да открием прост подлог в изречението?

За да открием подлога в горното изречение, поставяме 'who' или 'what' пред глагола в него. Тук имаме свързващ глагол 'was', който свързва съпруга с неговото състояние. Значи - Who was not dead? - The husband. Това е подлога.
  • He was walking down The Street. - Той се разхождаше надолу по улицата.

Тук можем да използваме същата формула. В случая имаме формата "past participle" в глаголната фраза 'was walking.' Отново имаме'was и задаваме въпроса "Who was walking?" - 'He' was. Така, в този случай местоимението 'he' е подлога на изречението.


Простият подлог (The simple subject) от друга страна е някой (who) или нещо (what) което прави глагола в изречението, без всякаквите му описания. Ето още един пример:

  • The bright copper coin sparkled on the sidewalk.

Задаваме въпроса "What did the sparkling?" и очевидно това е "the bright copper coin". "The", "bright" и "copper" са само описания на съществителното "coin". Следователно, "coin" е простия подлог в това изречение. Това е основната информация по темата за простия подлог (Simple Subject) и начините за неговото откриване в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: