Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Прост подлог-съществително (Noun Subject).

Подлог-съществително (Noun Subject).

Съществителните имена (Nouns) в английски език са части на речта, които обозначават предмет или лице и главната им роля в изречението е на подлог-съществително, което е вид прост подлог (Simple Subject).

В английската граматика съществителното (съответно - подлога в изречението) се разпознава с помощта на въпросите:
 • Who is this? - Кой е това?
 • What is this? - Какво е това?
Например:
 • a man – човек, мъж,
 • a girl – момиче.Видове съществителни-подлог.


Нарицателни съществителни.

В изречението подлог може да се изразява с помощта на нарицателни съществителни, обозначаващи названия на предметите.
 • My story can't be summed up in two or three sentences. - Моята история не може да бъде обобщена с две или три изречения.
 • The train has arrived. - Влакът е пристигнал.
 • The meeting is over. - Събранието приключи.
 • The weather is getting warmer and warmer. - Времето става все по-топло и топло.
 • The lesson is over. - Урокът завърши.

Налични издания по английски език - за българи:


Лични имена.

Всяко лично име - наименование на нещо, което е единствено по своето предназначение.
 • Andy tries to understand you. - Анди се опитва да те разбере.
 • Herbert Sullivan wrote this play called The Christmas Angel. - Хърбърт Съливан написа тази пиеса, наречена Рождествения ангел.
 • The stranger came early in February. - Непознатият се появи в началото на февруари.
Тук влизат личните имена, географските названия, имената на учреждения, предприятия, кораби, книги и т.н.

https://voda3.blogspot.com/

Място на подлога-съществително в изречението.

В английското изречение отсъства специфична падежна форма на подлога-съществително и то винаги е пред сказуемото, ако пред последното няма някакви определителни думи (определители). Това правило остава в сила и тогава, когато прякото допълнение се изнася на първо място в изречението.
 • Beaufort was fairly typical as far as southern towns went.
 • The man is 40. – Мъжът е на 40 години.
 • The students study English. – Учениците учат английски.
Това е основната информация по темата за простия подлог-съществително (Noun Subject) и начините за използването му в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: