Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Безличен подлог (Impersonal Subject).

Кой подлог е безличен (Impersonal Subject)?

Английският подлог (The subject in English) е безличен, когато е включен в състава на безлични изречения (Impersonal Sentences). За разлика от българските безподложни изречения, английските винаги съдържат такъв, поради което той е наречен формален подлог.
 • It was getting dark. - Беше започнало да се стъмнява.
 • It is two miles to lake. - Има две мили до езерото.
 • It was clear that he would not come. - Беше ясно, че той не би дошъл.Формалният подлог в тези случаи не обозначава никакъв реален субект, като в него е заложено неуловимо съдържание, свързано с обстановката или жизнената ситуация, за която става въпрос в изречението. По този начин, формалния подлог като че ли се разтваря в сказуемото и не може да бъде отделен и разгледан самостоятелно. Безличността е изразена не в отсъствието на подлога, а в семантичната неопределеност на подлога.
 • It's necessary ...
 • It's useful ...
За този вид изречения се казва, че истинския подлог в тези случаи е инфинитива или подчиненото изречение, идващо след него, а "it" е "празна дума", предшестваща подлога. Това "it" обикновено се нарича "предварително" (anticipatory) it и се различава от безличното "it". Но е възможна и обратната трактовка, при която "it" си е безличен подлог, а следващите инфинитив или подчинено изречение са известно уточнение, развиващо съдържанието на сказуемото.

Случаи на използване на безличен подлог.


Природни явления и състояния на времето.

 • It often rains in winter. - Често вали през зивата.
 • It is cold. - Студено е.
 • It was spring. - Беше пролет.
 • It snows. - Вали сняг.
 • It was raining when the plane landed. - Валеше, когато самолета се приземи.
 • It is getting dark. - Свечерява се (Стъмнява се).

Време, разстояния, температури.

 • It is early morning. - Рано сутринта е.
 • It is far to my native town from here. - Оттук е далеч до моя роден град.
 • It is late. - Късно е.
 • It is 5 o'clock. - Пет часа е.

Налични издания по английски език - за българи:


Оценка на ситуация.

Когато се налага оценка на ситуацията в изречение със съставно именно сказуемо (понякога и глаголно), след което идва подлога, изразен чрез инфинитив, герундий или подчинено изречение.
 • It was easy to do this. - Беше лесно да се направи това.

С някои глаголи в страдателен залог.

 • It is said he will come. - Беше казано, че той ще дойде.

Въвеждащ подлог.

Въвеждащ подлог се използва в изречения, в които значимия подлог е изразен чрез инфинитив, герундий, подчинено изречение.
 • It takes me 10 minutes to get to school. - Отнема ми 10 минути да стигна до училище.
 • Is it necessary for you to go there now?  - Необходимо ли е да ходиш там сега?
 • It’s a pity he hasn’t come. - Жалко е, че той не дойде.

В някои изрази, като:

 • - it seems,
 • - it appears,
 • - it happens,
 • - it is said,
 • - it is believed.
Подобни изрази се използват в състава на сложно изречение.
 • It seems so. - Така изглежда.
 • It is said that swimming is a very useful sport. - Говори се, че плуването е много полезен спорт.

Безличните изречения с подлог в английски език са възникнали сравнително неотдавна. Във всеки случай, в древните текстове се срещат безлични изречения без подлог, от вида на:
 • - snows - вали сняг (снежи). 
Може да се мисли, че въвеждането на "it" като подлог е в пряка връзка с намаляването броя на глаголните форми за лице и число и с увеличаването на техните омоними. Това е основната информация по темата за безличен подлог (Impersonal Subject) и случаите на употребата му в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: