Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Личен подлог (Personal Subject).

Личен подлог (Personal Subject).

Лично изречение (Personal Sentences) е това, в което подлога, за който става дума в изречението, обозначава определено лице, предмет или абстрактно понятие. Примери:
 • The child began to cry. - Детето започна да плаче.
 • Where’s the doctor? - Къде е лекаря?
 • The shop was closed. - Магазинът беше затворен.
 • The thought made him happy. - Мисълта го направи щастлив.Всеки подлог (The subject) в лично изречение може да бъде изразен с различни части на речта или може да се подразбира, като при сказуемо, изразено с глагол в повелително наклонение.
 • Don't go there. - Не ходи там! (подразбира се: you - ти)
 • And don't cross the street against the lights. - И не пресичай улицата срещу светофара. (подразбира се you - ти).

Начини за изразяване на подлога.


1. Със съществително.

 • The weather is getting warmer and warmer. - Времето става все по-топло и топло.
 • The lesson is over. - Урока завърши.

2. С местоимение.

 • I live in Sofia. - Аз живея в София.
 • He works at a factory. - Той работи в завод.

3. С инфинитив.

 • To run is useful. - Да бягаш е полезно.

Налични издания по английски език - за българи:


4. С герундий.

 • Running is useful. - Бягането е полезно.
 • Smoking is bad for health. - Пушенето вреди на здравето.

5. С числително.

 • Two (of us, of them) came late. - Двама дойдоха късно.

6. С всяка дума в значение на съществително..

 • The British are very proud of their traditions and customs. - Британците са много горди със своите традиции и обичаи.

7. Подложна група.

Подлога, с всички отнасящи се към него думи (определения, допълнения), представлява подложна група.
 • A teacher with his pupils crossed the street. - Учител със своите ученици, пресече улицата.

Това е основната информация по темата за личния подлог (Personal Subject) и начините за неговото изразяване в английски език, заедно с достатъчно примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: