Translate

---------------------------------------------------------------------------------

20 февруари 2016

Въпросителни номинални изречения | dLambow

Въпросителни номинални изречения (Wh-Clauses)

 

Въпросително номинално изречение (Wh-Clause)

Това е единия от двата вида номинални подчинени изречения (Nominal Clause), които изпълняват в изречението сходни функции с въпросителните думи (Wh — words). Те могат да започват с въпросителна дума вместо с "that".

 • What happened between us must remain a secret. – Случилото се между нас, трябва да остане в тайна.
 • I’ll never understand why he did that. – Аз никога няма да разбера, защо той направи това.
 • I looked at what they’d done. – Аз погледнах това, което те натвориха.
 • It is unforgivable what you did. – Незабравимо е това, което направи ти.
 • I don’t know how many people are coming to the meeting. – Аз не знам колко хора ще дойдат на събранието.
Wh-Clauses
Въпросително номинално изречение

Използване на въпросителни думи (Wh - words)

По-долу ще дадем списък на най-често използваните във въпросителни номинални изречения въпросителни думи (Wh - words) с типичен за същата дума пример.When

 • Do you remember when you first saw a Shakespeare play?

Where

 • Is this where they put the classic novel?
 • I don't know where I should go.

Who

 • Do you know who you're going to meet at the party?

How

 • It's interesting to see how people display their books.
 • I'll tell you how it happened, at some other time.

Why

 • Can you explain why you like e-readers?

Превода на горните примерни изречения може да направите самостоятелно, като писмено упражнение. А на следващия ден, също писмено, може да направите обратния превод и да го сверите с оригиналните изречения на английски език.

Въпросителни номинални изречение с "to" + инфинитив

В редица случаи, в номиналните подчинени изречения, след местоименията:
 • - what,
 • - when,
 • - where,
 • - who,
 • - how
може да се използва "to" + инфинитив. Ето някои примери:
 • We couldn't work out how to assemble the bookcase.
 • I don't know who to give this book to.
 • Mary doesn't know when to stop talking.
 • I don't know where to find the books I wanted.
 • I was so confused, but I didn't know what to do.
Това е основната информация по темата за въпросителни номинални изречения (Wh-Clauses) и тяхното използване в английски език, заедно със списък на използваните въпросителни думи и съответните примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: