Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Значещи части на речта (Notional Parts of Speech).

Значещи (самостоятелни) части на речта (Notional Parts of Speech)

Значещите или самостоятелните или пълнозначните части на речта (Notional Parts of Speech) в английски език имат самостоятелно лексикално значение (lexical words) и заедно със служебните части съставят двете основни групи части на речта (Parts of Speech).

Притежавайки лексикално значение, значещите части на речта могат да заемат едни или други синтактични позиции в изречението, т.е. да функционират като части на изречението, а също и да са ядро на словосъчетания. Такива са, например:
 • table,
 • dog,
 • joy,
 • strength,
 • to bring,
 • to cry,
 • to enumerate,
 • big,
 • difficult,
 • soon,
 • well.Класификация на значещите части на речта.

По това кои точно групи думи се класифицират като значещи, има различни мнения с различни аргументи, но целта тук е не да правим теория, а да дадем практически насоки за усвояване на английски език. От тази гледна точка, смело можем да ги подразделим така:

Назоваващи предмети и явления или техни признаци:

 • 1. съществителни има,
 • 2. прилагателни има,
 • 3. числителни имена,
 • 4. глаголи - лични и нелични форми,
 • 5. наречия,

Налични издания по английски език - за българи:


Не назоваващи предмети, качества, количества:

 • 6. местоимения, 
Местоименията могат едновременно да изпълняват самостоятелни функции в изречението, а също и служебни функции на заместители или определители.

Изразяващи отношение на говорещия към изказването:

 • 7. модални думи,
 • 8. междуметия.
Думите от последната група не участват в члененето на изречението.

Всички тези категории думи могат да имат самостоятелно лексикално значение. Морфологичните свойства (изменението на думите, например: език - езици) също в определена степен попадат в тази категория, доколкото на изменение на думите са подложени най-вече значещите части на речта. По този начин последните отразяват действителността в нейните предмети, действия, качества, свойства, състояния или изразяват отношението на говорещия към изказваните мисли. Т.е. всички те изпълняват самостоятелна функция в изречението.

http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Разделянето и класифицирането на едни или други части на речта като самостоятелни, значещи, служебни и т.н. е дискусионен въпрос. Има такива, в чийто качества не се съмнява нито един лингвист (съществително, прилагателно, глагол, наречие). Сред служебните, такива са предлозите и съюзите. Особено дискусионни са модалните думи, членовете и послелозите. В крайна сметка, нас ни интересува да говорим и използваме английски език, а не да му правим класификации и да се занимаваме с теория. Така че, казаното за значещите части на речта (Notional Parts of Speech) по-горе е достатъчно за тази тема.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: