Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 февруари 2016

Разказни номинални изречения | dLambow

Разказни номинални изречения (Reported Clauses / That-Clauses)

 

Разказно номинално изречение

Това е единия от двата вида номинално изречение (Nominal Clause), които са вид именни разказни изречения, с чиято помощ се предава непряка реч.Разказни номинални изречения със съюза "That" (That-Clauses).

В английски език съюза "that" може да бъде пропуснат, ако не се намира в самото начало на изречението. Ако "that" влиза в изречението със значение на подбуждане или пожелание, то подчиненото изречение може да се използва формата на условно наклонение (Subjunctive). Подчинени изречения, въвеждани със съюза "that", след определени глаголи, може да се замества с местоимението "so" или "such":
  • They demanded that Sir Philipp resign his position. — Те поискаха сър Филип да се откаже от позицията си.
  • That money doesn't grow on trees should be obvious. — Че парите не растат по дърветата, трябва да е ясно (очевидно).
  • Ivan was going to leave in an hour, at least he told me so. (= Ivan told me that he was going to leave in an hour). — Иван се кани да си тръгва до около час, най-малко той така ми каза.

Reported Clauses / That-Clauses
Разказно номинално изречение

Подборни именни изречения със съюза "if"

Това са вид разказни номинални изречения с използването на съюзи, като if, whether (or not).
  • Doing my best I wondered if there was anything else I could do. – Давайки всичко от себе си, аз помислих дали има и нещо друго, което бих могъл да направя.
  • Whether or not he’s coming tonight is still uncertain. Дали той ще дойде или не довечера, е още неизвестно.
  • I don’t know if he’s coming tonight. – Аз не знам дали той ще дойде (идва) довечера.
  • I have already decided which English language couses to chose. - Аз вече реших кои английски курсове да избера.
  • Not noticing this speech, I asked if there was anything else I could do for him. — Не обръщайки внимение на тези думи (на това говорене), аз попитах дали има нещо друго, което бих могъл да направя за него.

Това е основната информация по темата за разказните номинални изречения (Reported Clauses / That-Clauses) и тяхното използване в английски език, онагледено с доста примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: