Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Служебни части на речта (Functional Parts Of Speech).

Служебна част на речта (Functional Part Of Speech).

Всяка дума в английски език принадлежи на определени категории, наричани части на речта (parts of speech), които се подразделят на две основни групи:
 • - Значещи части на речта - notional parts of speech (lexical words),
 • - Служебни части на речта - functional parts of speech.
С изучаването на едните и другите се занимава раздел от граматиката, наречен морфология (morphology). Всички думи се класифицират по критерии, като
 • - граматично значение,
 • - форма,
 • - синтактична функция.
Изхождайки от тези принципи, може да се каже, че в английски език има самостоятелни (notional) и служебни (functional) части на речта. В групата на служебните части на речта влизат:

Съюзы (conjunctions)

служат за свързване на думи и изрази в изречението.

Предлози (prepositions)

характеризират положение в пространството или във времето на предмет или понятие по отношение на други такива.Частици (particles)

придават допълнителни смислови или емоционални оттенъци на изречението или на отделни думи в него.

Членове (articles)

определители на съществителното.

Междуметия (interjections)

не са органично вплетени в синтактичната структура на изречението, остават изолирани и често се изразяват чрез препинателни знаци или със специфична интонация.

Модални думи (modal words)

предават отношение към действието.

Възклицания (exclamations)

изразяват чувства, усещания, психологически настройки,
Това е само кратък обзор по темата, а в подробности, за всяка от изброените части, има самостоятелна тема.

Налични издания по английски език - за българи:


Функции на служебните части на речта.

Благодарение на служебните части на речта:
 • - се свързват думи и изречения,
 • - поясняват се отношения на говорещия към съдържанието на изказването,
 • - определя се значението на особените думи в изречението.
Служебните части имат специфични признаци:
 • - не притежават самостоятелно значение,
 • - неизменяеми са,
 • - не са части на изказването.


Използват се доста често в английската реч и представляват около 25% от общия брой думи в нея. Това говори за голямата им роля в образуването на езиковите конструкции. Това е основната информация по темата за служебни части на речта (Functional Parts Of Speech) и тяхното значение и класификация в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Междуметията и вметките (interjections, inserts), като
  hm,
  ugh,
  yeah и т. н.
  не са органично вплетени в синтактичната структура. Те запазват до известна степен своята изолираност, което се отразява със знаците за пунктуация, а в устната реч - с прекъсване на плавната интонация.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: