Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Поясняващи части на изречението (Clarifying parts of the sentence).

Пояснявани и поясняващи части на изречението.

Добре е ясно да разберем и разграничим пояснителните части на изречението (Clarifying parts of the sentence), които служат за поясняване на определени думи, фрази или изрази в изказването. В този случай може да се каже, че поясняваните и поясняващите части са тъждествени понятия по съдържание. В класификацията принадлежат към второстепенните части на изречението.

Разлика между поясняващи и уточняващи части.

Разликата между уточняващите и пояснителните части се състои в това, че уточнението е преход от по-широко понятие към по-тясно, а пояснението е обозначаване на едно и също понятие, но казано с други думи. Следователно, пояснителите са втори наименования по отношение на първите, изразяващи по различни причини едно понятие недостатъчно определено и ясно.Поясняващи съюзи.

Често пред пояснителните части се използват думи като пояснителните съюзи: That is, namely, in other words, to put it another way, I mean, really - То ест, именно, а именно, казано с други думи, казано по друг начин, имам предвид, всъщност и др. п. При отсъствието на горните пояснителни думи, разделянето между поясняваните от поясняващите части може да става с тире, вместо със запетая.

Налични издания по английски език - за българи:


Пунктуация при пояснителните части на изречението.

Понякога може да се среща и използването на точка и запетая или даже на двоеточие, като по този начин се цели да се избегне употребата на две тирета. За присъединяване на пояснителна част може да се използва и съюза "или" в неговия смисъл на "т.е." Определенията, носещи характер на пояснения (пред тях могат да се използват някои от изброените по-горе съюзи), се отделят със запетая от поясняваната дума.

https://pabota1.blogspot.com/

Това беше основната информация по темата за поясняващите второстепенни части на английското изречение (Clarifying parts of the sentence), най-често използваните съюзи в тези случаи, както и някои особености на пунктуацията, свързана с тях.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: