Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Просто сегашно причастие (Present Participle Simple - Participle I).

Причастие I (Participle I).

Причастие I (Participle I) е първия от двата основни вида причастия в английски език (Participles in English)
 • - сегашно,
 • - минало.
Съответства на нашето причастие за сегашно време, а в някои случаи и на деепричастие за несвършен вид и пълното му наименование на английски език е Present Participle Simple.

Примери:
 • Reading – четейки, четящ,
 • Resting – почивайки, почиващ,
 • Walking - ходейки, ходещ.Ето и няколко примера в изречения:
 • Look at that walking man. - Погледни този ходещ мъж (човек).
 • I can’t be serious walking with you in the street. - Аз не мога да бъда сериозен, разхождайки с теб по улицата.

Налични издания по английски език - за българи:


Видове сегашно просто причастие (Present Participle Simple).

Причастие I или причастието за просто сегашно време има две разновидности.

Действителен залог (Active Case).

Причастие I  за сегашно време в действителен залог има проста форма с характерното окончание "-ing". Пример:
 • - asking - питащ.

Страдателен залог (Passive Case).

Сегашното причастие в страдателен залог, обаче има сложна форма с "-ing" окончание. Пример:
 • - being asked - бидейки питан.

https://moda39.blogspot.com/

Използване на сегашно причастие.

Формата за сегашно причастие Participle I се използва независимо от времето, в което се намира сказуемото в изречението. То изразява само едновременност на действието, изразено с глагола - сказуемо. В английското изречение, причастие I (и двете разновидности - Active и Passive) изпълнява функциите на определение или на обстоятелствено пояснение.

Това е основната информация по темата за просто сегашно причастие (Present Participle Simple) и начините за използването му в английски език, както и за двете му разновидности, които ще разгледаме по-подробно в самостоятелни теми. Разбира се, темата може да се допълни с още примери, които ще спомогнат за доизясняването й.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Тази форма се използва независимо от времето, в което е сказуемото. Тя изразява само едновременност с действието, изразено с глагола-сказуемо.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: